Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)

Τι είναι η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων και άλλων ασθενειών.

Όταν ένα άτομο ασθενεί, το σώμα παράγει περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια για την καταπολέμηση βακτηρίων, ιών ή άλλων εξωγενών παραγόντων που προκαλούν την ασθένεια.

Άλλες ασθένειες μειώνουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων που το σώμα είναι σε θέση να παράγει. Σε αυτές τις ασθένειες συγκαταλέγονται ορισμένοι τύποι καρκίνου και ο ιός HIV, ο οποίος επιτίθεται στα λευκά αιμοσφαίρια. Συγκεκριμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας, επίσης ελαττώνουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων.

Υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων:

 • Ουδετερόφιλα
 • Λεμφοκύτταρα
 • Μονοκύτταρα
 • Ηωσινόφιλα
 • Βασεόφιλα

Η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων μετρά τον ολικό αριθμό των προαναφερθέντων κυττάρων στο αίμα.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων συχνά χρησιμοποιείται στη διάγνωση διαταραχών που σχετίζονται με υψηλό ή χαμηλό αριθμό τον εν λόγω κυττάρων.

Διαταραχές που σχετίζονται με αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια είναι οι εξής:

 • Αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις παθήσεις
 • Βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις
 • Καρκίνοι, όπως λευχαιμία και λέμφωμα Hodgkin
 • Αλλεργικές αντιδράσεις

Διαταραχές που σχετίζονται με μειωμένα λευκά αιμοσφαίρια είναι οι εξής:

 • Ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως HIV/AIDS
 • Λέμφωμα, ένας καρκίνος του μυελού των οστών
 • Ασθένειες του ήπατος ή του σπλήνα

Η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να αναδείξει εάν ο αριθμός των κυττάρων αυτών είναι αυξημένος ή μειωμένος, όμως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάποια διάγνωση. Για αυτό, πραγματοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις, όπως γενική εξέταση αίματος, επίχρισμα περιφερικού αίματος, λευκοκυτταρικός τύπος ή/και εξετάσεις του μυελού των οστών.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν παρουσιάζετε συμπτώματα λοίμωξης, φλεγμονής ή αυτοάνοσης νόσου. Συμπτώματα λοίμωξης είναι τα ακόλουθα:

Συμπτώματα φλεγμονής και αυτοάνοσης νόσου διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την περιοχή της φλεγμονής και τον τύπο της ασθένειας.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε την εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων αν έχετε κάποια ασθένεια που εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα ή λαμβάνετε φάρμακα που ελαττώνουν την ανοσολογική απόκριση. Εάν πράγματι ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι μειωμένος, ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει τη θεραπεία σας.

Ένα νεογνό ή παιδί μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να χρειαστεί τη συγκεκριμένη εξέταση κατά τον τυπικό έλεγχο ή αν παρουσιάζει συμπτώματα διαταραχής λευκών αιμοσφαιρίων.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Αν χρειάζεται να ληφθεί αίμα από νεογνό, ο γιατρός θα λάβει δείγμα από την πτέρνα. Θα απολυμάνει την περιοχή με αιθυλική αλκοόλη και ύστερα θα τρυπήσει την πτέρνα με μία λεπτή βελόνα. Θα συλλέξει λίγες σταγόνες αίματος και ακολούθως θα εφαρμόσει αποστειρωμένη γάζα στο σημείο.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ελάχιστος είναι ο κίνδυνος και για τα νεογνά. Το βρέφος μπορεί να αισθανθεί τσίμπημα στο σημείο εισαγωγής της βελόνας και να σχηματιστεί μώλωπας, ο οποίος επίσης θα υποχωρήσει άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Μία υψηλή τιμή λευκών αιμοσφαιρίων σημαίνει ότι πιθανώς πάσχετε από κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις:

 • Βακτηριακή ή ιογενής λοίμωξη
 • Φλεγμονώδης ασθένεια, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Αλλεργία
 • Λευχαιμία ή λέμφωμα Hodgkin
 • Ιστική βλάβη από έγκαυμα ή χειρουργική επέμβαση

Μία χαμηλή τιμή λευκών αιμοσφαιρίων σημαίνει ότι πιθανώς πάσχετε από κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις:

 • Πρόβλημα στο μυελό των οστών, το οποίο μπορεί να προκαλείται από λοίμωξη, ασθένεια ή χημειοθεραπεία
 • Καρκίνοι που επηρεάζουν το μυελό των οστών
 • Αυτοάνοση διαταραχή, όπως λύκος
 • HIV/AIDS

Εάν ήδη λαμβάνετε κάποια θεραπεία για διαταραχή λευκών αιμοσφαιρίων, τα αποτελέσματα θα αναδείξουν εάν όντως η θεραπεία είναι αποτελεσματική ή/και αν κατάστασή σας έχει βελτιωθεί.

Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων;

Τα αποτελέσματα της εξέτασης λευκών αιμοσφαιρίων συχνά συγκρίνονται με αυτά άλλων εξετάσεων, όπως ο λευκοκυτταρικός τύπος. Ο λευκοκυτταρικός τύπος αναδεικνύει τον αριθμό κάθε τύπου λευκών αιμοσφαιρίων, όπως τα ουδετερόφιλα και τα λεμφοκύτταρα. Τα ουδετερόφιλα κυρίως στοχεύουν βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ τα λεμφοκύτταρα ιογενείς λοιμώξεις.

 • Υψηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση ουδετερόφιλων είναι γνωστή ως ουδετεροφιλία.
 • Χαμηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση είναι γνωστή ως ουδετεροπενία.
 • Υψηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση λεμφοκυττάρων είναι γνωστή ως λεμφοκυττάρωση.
 • Χαμηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση είναι γνωστή ως λεμφοπενία.

+ 18 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2020. High White Blood Cell Count: Overview; [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17704-high-white-blood-cell-count

2. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2020. Low White Blood Cell Count: Overview [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/17706-low-white-blood-cell-count

3. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2020. Low White Blood Cell Count: Possible Causes; [cited 2020 Jun 14]; [about 4 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/17706-low-white-blood-cell-count/possible-causes

4. Henry Ford Health System [Internet]. Henry Ford Health System; c2020. Pathology: Blood Collection: Babies and Children; [updated 2020 May 28; cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://lug.hfhs.org/babiesKids.html

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. HIV Infection and AIDS; [updated 2019 Nov 25; cited 2020 Jun 14]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/hiv-infection-and-aids

6. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. White Blood Cell Count (WBC); [updated 2020 Mar 23; cited 2020 Jun 14]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/white-blood-cell-count-wbc

7. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. High white blood cell count: Causes; 2018 Nov 30 [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/symptoms/high-white-blood-cell-count/basics/causes/sym-20050611

8. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Low white blood cell count: Causes; 2018 Nov 30 [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/symptoms/low-white-blood-cell-count/basics/causes/sym-20050615

9. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Lymphocytosis: Definition; 2019 Jul 12 [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/symptoms/lymphocytosis/basics/definition/sym-20050660

10. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Pediatric white blood cell disorders: Symptoms and causes; 2020 Apr 29 [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pediatric-white-blood-cell-disorders/symptoms-causes/syc-20352674

11. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co. Inc.; c2020. Overview of White Blood Cell Disorders; [updated 2020 Jan; cited 2020 Jun 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/blood-disorders/white-blood-cell-disorders/overview-of-white-blood-cell-disorders

12. National Cancer Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; NCI Dictionary of Cancer Terms: lymphopenia; [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/lymphopenia

13. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

14. Nicklaus Children's Hospital [Internet]. Miami (FL): Nicklaus Children's Hospital; c2020. WBC count; [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nicklauschildrens.org/tests/wbc-count

15. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: White Cell Count; [cited 2020 Jun 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=white_cell_count

16. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. WBC count: Overview; [updated 2020 Jun 14; cited 2020 Jun 14]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/wbc-count

17. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2020. An Overview of White Blood Cell Disorders; [cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/white-blood-cell-disorders-overview-4013280

18. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2020. Neutrophils Function and Abnormal Results; [updated 2019 Sep 30; cited 2020 Jun 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/what-are-neutrophils-p2-2249134#causes-of-neutrophilia