Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση λιποπρωτεΐνης α (Lp(a))

Τι είναι η εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης α (Lp(a)) στο αίμα. Οι λιποπρωτεΐνες είναι μόρια που αποτελούνται από πρωτεΐνες και λίπη και μεταφέρουν τη χοληστερόλη στην αιματική κυκλοφορία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι χοληστερόλης:

 • Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), ή «καλή» χοληστερόλη
 • Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), ή «κακή» χοληστερόλη

Η λιποπρωτεΐνη α είναι ένας τύπος LDL χοληστερόλης. Υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης α μπορεί να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Η εξέταση λιποπρωτεΐνης α χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κινδύνου εγκεφαλικού, εμφράγματος ή άλλων καρδιοπαθειών. Δεν είναι μία εξέταση ρουτίνας. Πραγματοποιείται μόνο σε άτομα που έχουν συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση εάν έχετε:

 • Καρδιακή νόσο, παρά τα φυσιολογικά αποτελέσματα σε άλλες εξετάσεις λιπιδίων
 • Υψηλή χοληστερόλη, παρά την ισορροπημένη διατροφή
 • Οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, ιδιαίτερα καρδιοπάθειας που έχει εμφανιστεί σε μικρή ηλικία ή/και ξαφνικών θανάτων από καρδιακή νόσο

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία για την εν λόγω εξέταση. Αν ο γιατρός έχει ζητήσει και άλλες εξετάσεις αίματος, όπως χοληστερόλη, θα χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πιείτε τίποτα) για 9 έως 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει αν πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης α σημαίνει ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων της λιποπρωτεΐνης α. Τα επίπεδά της καθορίζονται γονιδιακά και δεν επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής ή από φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, εάν τα αποτελέσματα δείξουν αυξημένες τιμές λιποπρωτεΐνης α, ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει ορισμένους τρόπους μείωσης των προδιαθεσικών παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιοπάθεια. Αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή ή αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως:

 • Ισορροπημένη διατροφή
 • Έλεγχος του βάρους
 • Τερματισμός του καπνίσματος
 • Τακτική άσκηση
 • Μείωση του στρες
 • Μείωση της αρτηριακής πίεσης
 • Μείωση της LDL χοληστερόλης

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση λιποπρωτεΐνης α;

Ορισμένες καταστάσεις και παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματά σας. Δεν θα πρέπει να υποβληθείτε σε εξέταση λιποπρωτεΐνης α αν έχετε κάποια από τις παρακάτω παθήσεις/καταστάσεις:

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Banach M. Lipoprotein (a)-We Know So Much Yet Still Have Much to Learn. J Am Heart Assoc. [Internet]. 2016 Apr 23 [cited 2017 Oct 18]; 5(4):e003597. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4859302

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Lp(a): Common Questions [updated 2014 Jul 21; cited 2017 Oct 18]; [about 5 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/lp-a/tab/faq

3. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998-2017. Blood Tests for Heart Disease: Lipoprotein (a); 2016 Dec 7 [cited 2017 Oct 18]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/heart-disease/art-20049357?pg=2

4. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What Are the Risks of Blood Tests? [updated 2012 Jan 6; cited Oct 18]; [about 5 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests#Risk-Factors

5. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What is Cholesterol? [cited 2017 Oct 18]; [about 4 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-cholesterol

6. UF Health: University of Florida Health [Internet]. University of Florida; c2017. Lipoprotein-a: Overview [updated 2017 Oct 18; cited 2017 Oct 18]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/lipoprotein

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Lipoprotein(a) Cholesterol [cited 2017 Oct 18]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=lpa_cholesterol