Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση νιτρωδών στα ούρα

Τι είναι η εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Η γενική εξέταση ούρων μπορεί να εντοπίσει την παρουσία νιτρωδών αλάτων. Φυσιολογικά, τα ούρα περιέχουν χημικές ενώσεις που ονομάζονται νιτρικά. Αν εισέλθουν βακτήρια στο ουροποιητικό σύστημα, τα νιτρικά μετατρέπονται σε νιτρώδη. Η παρουσία νιτρωδών στα ούρα μπορεί να αποτελεί ένδειξη λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος.

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι από τις πιο κοινές λοιμώξεις, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Ευτυχώς, οι περισσότερες εξ αυτών δεν είναι σοβαρές και συνήθως αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά. Είναι πολύ σημαντικό να επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό σας αν έχετε συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα θεραπεία.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Η γενική εξέταση ούρων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νιτρωδών, συνήθως αποτελεί μέρος του τακτικού check-up. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει γενική εξέταση ούρων ως μέρος του τακτικού check-up ή αν έχετε συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Η συμπτωματολογία της είναι λόγω λοίμωξης περιλαμβάνει:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Θα χρειαστεί να συλλέξετε ένα δείγμα ούρων. Ο γιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να παρέχετε ένα δείγμα ελεύθερης ούρησης (“clean catch”). Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας.
  2. Καθαρίστε τη γεννητική περιοχή με χαρτί. Οι άνδρες θα πρέπει να σκουπίσουν την άκρη του πέους. Οι γυναίκες θα πρέπει να σκουπιστούν από μπροστά προς τα πίσω.
  3. Αρχίστε να ουρείτε στην τουαλέτα.
  4. Μετακινήστε τον ουροσυλλέκτη κάτω από τη ροή των ούρων.
  5. Συλλέξτε τουλάχιστον 30-60 ml ούρων εντός του ουροσυλλέκτη, ο όποιος έχει διαβαθμίσεις ποσότητας.
  6. Ολοκληρώστε την ούρηση στην τουαλέτα.
  7. Επιστρέψτε το δείγμα με βάση τις οδηγίες στο γιατρό σας.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία. Εάν ο γιατρός έχει ζητήσει και άλλες εξετάσεις ούρων ή αίματος, μπορεί να χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πείτε τίποτα) αρκετές ώρες πριν. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει αν πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν υπάρχουν νιτρώδη στα ούρα σας, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Όμως, ακόμη και αν δεν εντοπίστηκαν νιτρώδη, μπορεί να έχετε λοίμωξη, επειδή τα βακτήρια δεν μετατρέπουν πάντα τα νιτρικά σε νιτρώδη. Αν έχετε συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, ο γιατρός θα αναζητήσει κι άλλα ευρήματα στη γενική ούρων, ιδιαίτερα τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα είναι μία άλλη πιθανή ένδειξη λοίμωξης. Για να μάθετε τι σημαίνουν τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση νιτρωδών στα ούρα;

Εάν η γενική ούρων αποτελεί μέρος του τακτικού check-up, τα ούρα σας θα ελεγχθούν για μία πληθώρα ουσιών, μαζί με νιτρώδη, όπως ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, πρωτεΐνες, επίπεδα οξέων και σακχάρων, κυτταρικά θραύσματα και κρύσταλλοι.

+ 8 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. James G, Paul K, Fuller J. Urinary Nitrite and Urinary-tract Infection. American Journal of Clinical Pathology [Internet]. 1978 Oct [cited 2017 Mar 18]; 70(4): 671–8. Available from: http://ajcp.oxfordjournals.org/content/ajcpath/70/4/671.full.pdf

2. Lab Tests Online [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Urinalysis: The Test; [updated 2016 May 25; cited 2017 Mar 18]; [about 4 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/urinalysis/tab/test

3. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Urinalysis: What you can expect; 2016 Oct 19 [cited 2017 Mar 18]; [about 5 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/urinalysis/details/what-you-can-expect/rec-20255393

4. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2017. Urinalysis; [cited 2017 Mar 18]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/kidney-and-urinary-tract-disorders/diagnosis-of-kidney-and-urinary-tract-disorders/urinalysis

5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Urinary Tract Infections (UTIs); 2012 May [cited 2017 Mar 18]; [about 3 screens]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-infections-utis

6. The Johns Hopkins Lupus Center [Internet]. Johns Hopkins Medicine; c2017. Urinalysis; [cited 2017 Mar 18]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinslupus.org/lupus-tests/screening-laboratory-tests/urinalysis/

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Microscopic Urinalysis; [cited 2017 Mar 18]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=urinanalysis_microscopic_exam

8. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Urinary Tract Infections (UTIs); [cited 2017 Mar 18]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid;=P01497