Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος

Τι είναι η εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Οι παράγοντες πήξης είναι πρωτεΐνες στο αίμα που βοηθούν στον έλεγχο της αιμορραγίας. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες πήξης στην αιματική κυκλοφορία. Όταν υπάρχει εκδορά ή άλλος τραυματισμός που προκαλεί αιμορραγία, οι παράγοντες πήξης συνεργάζονται για το σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος αποτρέπει την υπερβολική απώλεια αίματος. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται καταρράκτης της πήξης.

Η εξέταση παραγόντων πήξης είναι εξετάσεις αίματος που ελέγχουν τη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων παραγόντων. Οι παράγοντες πήξης είναι γνωστοί με τους λατινικούς αριθμούς (I, II, VIII, κλπ)  ή με όνομα (ινωδογόνο, προθρομβίνη, κλπ). Εάν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες απουσιάζει ή δεν λειτουργεί σωστά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη, ανεξέλεγκτη αιμορραγία μετά από τραυματισμό.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα με κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος. Εάν εντοπιστεί πρόβλημα, είναι πιθανό ότι πάσχετε από κάποια αιμορραγική διαταραχή. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αιμορραγικών διαταραχών. Γενικά, οι αιμορραγικές διαταραχές είναι σπάνιες. Η πιο γνωστή είναι η αιμορροφιλία, η οποία προκαλείται όταν οι παράγοντες πήξης VIII ή IX απουσιάζουν ή δεν λειτουργούν σωστά.

Μπορεί να εξεταστείτε για έναν ή περισσότερους παράγοντες πήξης ταυτόχρονα.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε οικογενειακό ιστορικό αιμορραγικών διαταραχών. Οι περισσότερες αιμορραγικές διαταραχές είναι κληρονομικές.

Μπορεί ακόμη να χρειαστείτε την εν λόγω εξέταση αν ο γιατρός πιστεύει ότι πάσχετε από κάποια αιμορραγική διαταραχή η οποία δεν είναι κληρονομική. Αν και σπάνιο, άλλες αιτίες αιμορραγικών διαταραχών είναι οι εξής:

Επιπλέον μπορεί να χρειαστείτε εξέταση παραγόντων πήξης αν έχετε συμπτώματα αιμορραγικής διαταραχής, όπως:

  • Έντονη αιμορραγία ύστερα από ένα τραυματισμό
  • Εύκολη δημιουργία μωλώπων
  • Οίδημα
  • Πόνο και ακαμψία
  • Ανεξήγητη θρόμβωση. Σε ορισμένες αιμορραγικές διαταραχές, το αίμα πήζει πάρα πολύ. Αυτό είναι επικίνδυνο, επειδή ένας θρόμβος μπορεί να ταξιδέψει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να προκαλέσει έμφραγμα, εγκεφαλικό ή κάποια άλλη απειλητική για τη ζωή πάθηση.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση παραγόντων πήξης του αίματος;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι κάποιος από τους παράγοντες πήξης του αίματος απουσιάζει ή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, κατά πάσα πιθανότητα έχετε κάποιο είδος αιμορραγικής διαταραχής. Ο τύπος της διαταραχής εξαρτάται από τον παράγοντα πήξης που επηρεάζεται. Παρόλο που δεν υπάρχει ίαση για τις κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που βοηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

+ 11 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Heart Association [Internet]. Dallas: American Heart Association Inc.; c2017. What is Excessive Blood Clotting (Hypercoagulation)? [updated 2015 Nov 30; cited 2017 Oct 30]; [about 3 screens]. Available from: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/What-Is-Excessive-Blood-Clotting-Hypercoagulation_UCM_448768_Article.jsp

2. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Hemophilia: Facts [updated 2017 Mar 2; cited 2017 Oct 30]; [about 2 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/facts.html

3. Indiana Hemophilia & Thrombosis Center [Internet]. Indianapolis: Indiana Hemophilia & Thrombosis Center Inc.; c2011–2012. Bleeding Disorders [cited 2017 Oct 30]; [about 3 screens]. Available from: http://www.ihtc.org/patient/blood-disorders/bleeding-disorders

4. Johns Hopkins Medicine [Internet]. Johns Hopkins Medicine; Health Library: Coagulation Disorders [cited 2017 Oct 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/pediatrics/coagulation_disorders_22,coagulationdisorders

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Coagulation Factors: The Test [updated 2016 Sep 16; cited 2017 Oct 30]; [about 4 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/coagulation-factors/tab/test

6. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2017. Overview of Blood Clotting Disorders [cited 2017 Oct 30]; [about 2 screens]. Available from: http://www.merckmanuals.com/home/blood-disorders/bleeding-due-to-clotting-disorders/overview-of-blood-clotting-disorders

7. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What Are the Risks of Blood Tests? [updated 2012 Jan 6; cited 2017 Oct 30]; [about 5 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/bdt/risks

8. National Hemophilia Foundation [Internet]. New York: National Hemophilia Foundation; c2017. Other Factor Deficiencies [cited 2017 Oct 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders/Other-Factor-Deficiencies

9. National Hemophilia Foundation [Internet]. New York: National Hemophilia Foundation; c2017. What is a Bleeding Disorder [cited 2017 Oct 30]; [about 2 screens]. Available from: https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/What-is-a-Bleeding-Disorder

10. Riley Children's Health [Internet]. Carmel (IN): Riley Hospital for Children at Indiana University Health; c2017. Coagulation Disorders [cited 2017 Oct 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.rileychildrens.org/health-info/coagulation-disorders

11. UF Health: University of Florida Health [Internet]. University of Florida; c2017. Factor X deficiency: Overview [updated 2017 Oct 30; cited 2017 Oct 30]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/factor-x-deficiency