Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση συμπληρώματος

Τι είναι η εξέταση συμπληρώματος;

Είναι μία εξέταση αίματος που μετράει την ποσότητα ή τη δραστικότητα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι μέρος του συστήματος του συμπληρώματος, το οποίο αποτελείται από μία ομάδα πρωτεϊνών που συνεργάζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παθογόνων που προκαλούν ασθένειες, όπως ιοί και βακτήρια.

Υπάρχουν εννέα κυρίες πρωτεΐνες του συμπληρώματος, C1 έως C9. Οι πρωτεΐνες αυτές μπορούν να μετρηθούν ξεχωριστά ή συλλογικά. Οι πρωτεΐνες C3 και C4 χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Η εξέταση CH50 μετρά την ποσότητα και τη δραστικότητα όλων των κύριων πρωτεϊνών του συμπληρώματος.

Αν η εξέταση δείξει ότι τα επίπεδα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος δεν είναι φυσιολογικά ή ότι οι πρωτεΐνες δεν δρουν με το ανοσοποιητικό σύστημα όπως θα έπρεπε, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη αυτοάνοσης νόσου ή άλλο σοβαρού προβλήματος υγείας.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση του συμπληρώματος;

Η εξέταση του συμπληρώματος χρησιμοποιείται συχνά για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση αυτοάνοσων διαταραχών, όπως:

  • Λύκος, μία χρόνια νόσος που επηρεάζει πολλαπλά μέρη του σώματος, όπως τις αρθρώσεις, τα αιμοφόρα αγγεία, τους νεφρούς και τον εγκέφαλο
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μία πάθηση που προκαλεί πόνο και οίδημα στις αρθρώσεις, κυρίως στα άκρα των χεριών και των ποδιών

Η δράση του συμπληρώματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση συγκεκριμένων βακτηριακών, ιογενών ή μυκητιασικών λοιμώξεων.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση του συμπληρώματος;

Μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση του συμπληρώματος αν έχετε συμπτώματα αυτοάνοσης διαταραχής, ιδιαίτερα λύκου. Η συμπτωματολογία του λύκου περιλαμβάνει:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε την εξέταση αν λαμβάνετε θεραπεία για λύκο ή άλλη αυτοάνοση διαταραχή. Η εξέταση του συμπληρώματος θα δείξει πόσο αποτελεσματική είναι η θεραπεία.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση του συμπληρώματος;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση του συμπληρώματος;

Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση του συμπληρώματος;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν χαμηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση ή μειωμένη δραστικότητα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας από τις ακόλουθες παθήσεις:

  • Λύκος
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Κίρρωση
  • Συγκεκριμένοι τύποι νεφρικής νόσου
  • Κληρονομικό αγγειοοίδημα, μία σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορεί να προκαλέσει οίδημα του προσώπου και των αεραγωγών
  • Κακή θρέψη
  • Μία υποτροπιάζουσα λοίμωξη, συνήθως βακτηριακή

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση ή αυξημένη δραστικότητα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος, αυτό μπορεί να υποδεικνύει μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για λύκο ή άλλη αυτοάνοση διαταραχή, αυξημένη ποσότητα ή δραστικότητα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος μπορεί να σημαίνει ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 14 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. HSS: Hospital for Special Surgery [Internet]. New York: Hospital for Special Surgery; c2020. Understanding Laboratory Tests and Results for Lupus (SLE); [updated 2019 Jul 18; cited 2020 Feb 28]; [about 4 screens]. Available from: https://www.hss.edu/conditions_understanding-laboratory-tests-and-results-for-systemic-lupus-erythematosus.asp

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Cirrhosis; [updated 2019 Oct 28; cited 2020 Feb 28]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/cirrhosis

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Complement; [updated 2019 Dec 21; cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/complement

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Lupus; [updated 2020 Jan 10; cited 2020 Feb 28]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/lupus

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Rheumatoid Arthritis; [updated 2019 Oct 30; cited 2020 Feb 28]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/rheumatoid-arthritis

6. Lupus Foundation of America [Internet]. Washington D.C.: Lupus Foundation of America; c2020. Glossary of lupus blood tests; [cited 2020 Feb 28]; [about 3 screens]. Available from: https://www.lupus.org/resources/glossary-of-lupus-blood-tests

7. Lupus Research Alliance [Internet]. New York: Lupus Research Alliance; c2020. About Lupus; [cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://www.lupusresearch.org/understanding-lupus/what-is-lupus/about-lupus

8. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Feb 28]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Complement: Overview; [updated 2020 Feb 28; cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/complement

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Hereditary angioedema: Overview; [updated 2020 Feb 28; cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/hereditary-angioedema

11. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Systemic lupus erythematosus: Overview; [updated 2020 Feb 28; cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/systemic-lupus-erythematosus

12. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Ulcerative colitis: Overview; [updated 2020 Feb 28; cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/ulcerative-colitis

13. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Complement C3 (Blood); [cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=complement_c3_blood

14. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Complement C4 (Blood); [cited 2020 Feb 28]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=complement_c4_blood