Ασθένειες καρδιαγγειακού συστήματος

Φύσημα στην καρδιά

Τι είναι το φύσημα στην καρδιά;

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας, ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει ένα στηθοσκόπιο για να ακροαστεί τον καρδιακό χτύπο και να καθορίσει αν η καρδιά χτυπά φυσιολογικά και έχει φυσιολογικό ρυθμό.

Το φύσημα είναι ένας ασυνήθιστος ήχος που ακούγεται μεταξύ των καρδιακών κτύπων.

Εάν ο γιατρός ακροαστεί φύσημα ή οποιοδήποτε άλλο μη φυσιολογικό ήχο στην καρδιά σας, αυτό μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη για σοβαρές καρδιολογικές παθήσεις.

Ποιοι είναι οι τύποι φυσημάτων και άλλων μη φυσιολογικών ήχων της καρδιάς;

Ένας φυσιολογικός χτύπος της καρδιάς έχει δύο ήχους, τον ήχο “lub” (μερικές φορές ονομάζεται S1) και τον ήχο “dub” (S2). Οι ήχοι αυτοί προκαλούνται από το κλείσιμο των βαλβίδων εντός της καρδιάς.

Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην καρδιά, μπορεί να παράγονται επιπρόσθετοι ή μη φυσιολογικοί ήχοι.

Φύσημα

Ο πιο κοινός ανώμαλος καρδιακός ήχος είναι το φύσημα. Το φύσημα περιγράφεται ως ένας ήχος σφυρίγματος ή συριγμού που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καρδιακού χτύπου.

Υπάρχουν δύο είδη φυσήματος: το αθώο (επίσης καλείται φυσιολογικό) και το μη φυσιολογικό.

Το αθώο φύσημα μπορεί να παρατηρηθεί σε παιδιά και ενήλικες. Προκαλείται από τον ήχο του αίματος που κινείται φυσιολογικά μέσα της καρδιάς. Στους ενήλικες, το αθώο καρδιακό φύσημα μπορεί να προκαλείται από καρδιακή δραστηριότητα, πυρετό ή εγκυμοσύνη.

Ένα μη φυσιολογικό φύσημα σε ένα παιδί οφείλεται σε συγγενή ανωμαλία της καρδιάς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το παιδί γεννήθηκε με κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται να επιδιορθωθεί με χειρουργική επέμβαση.

Ένα μη φυσιολογικό καρδιακό φύσημα στους ενήλικες συνήθως προκαλείται από προβλήματα στις βαλβίδες που διαχωρίζουν τους θαλάμους της καρδιάς. Εάν η βαλβίδα δεν κλείνει σφιχτά και υπάρχει διαρροή αίματος, προς τα πίσω αυτό ονομάζεται παλινδρόμηση.

Εάν η βαλβίδα έχει γίνει στενή ή άκαμπτη, η πάθηση είναι γνωστή ως στένωση και μπορεί επίσης να προκαλέσει καρδιακό φύσημα.

Τα φυσήματα ταξινομούνται ανάλογα με το πόσο δυνατός είναι ο ήχος. Η κλίμακα κυμαίνεται από 1 έως 6, όπου «1» είναι ένας πολύ ήπιος ήχος, ενώ «6» ένας πολύ δυνατός ήχος – τόσο δυνατός που μπορεί να μη χρειάζεται καν στηθοσκόπιο.

Το καρδιακό φύσημα επίσης ταξινομείται ανάλογα με το αν εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ήχου (S1) ως φύσημα συστολής ή του δευτέρου ήχου (S2) ως φύσημα διαστολής.

Καλπασμός της καρδιάς

Άλλοι μη φυσιολογικοί ήχοι της καρδιάς περιλαμβάνουν ένα ρυθμό καλπασμού (galloping rhythm) που περιλαμβάνει επιπρόσθετους καρδιακούς ήχους, S3 και S4:

 • Ο καλπασμός S3, ή «ο τρίτος καρδιακός ήχος» είναι ένας ήχος που παρατηρείται μετά το διαστολικο ήχο S2 “dub”. Σε νεαρούς αθλητές ή έγκυες γυναίκες συνήθως είναι αβλαβής. Σε ηλικιωμένους μπορεί να υποδεικνύει κάποια καρδιοπάθεια.
 • Ο καλπασμός S4 είναι ένας επιπλέον ήχος πριν από το συστολικό S1 ήχο “lub”. Συνήθως αποτελεί ένδειξη κάποιας νόσου, όπως ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας της καρδιάς.

Υπάρχει πιθανότητα να έχετε και S3 και S4 ήχο. Αυτό ονομάζεται άθροισμα καλπασμών και μπορεί να εκδηλωθεί όταν η καρδιά χτυπά πολύ γρήγορα. Ωστόσο, είναι κάτι ιδιαίτερα σπάνιο.

Άλλοι ήχοι

Τα «κλικ», ή σύντομοι υψηλής συχνότητας ήχοι, μπορούν να ακουστούν κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών ήχων της καρδιάς. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας όταν η μία ή και οι δύο γλωχίνες της μιτροειδούς βαλβίδας είναι πολύ μακριές. σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί κάποια παλινδρόμηση αίματος πίσω στον αριστερό κόλπο.

Οι ήχοι “rubbing” μπορεί να παρατηρηθούν σε άτομα με συγκεκριμένα είδη λοιμώξεων. Ένας τέτοιος ήχος συνήθως προκαλείται από μία λοίμωξη στο περικάρδιο (το σάκο που περιβάλλει την καρδιά) και οφείλεται σε βακτήριο, ιό ή μύκητα.

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Έκβαση

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα των ανώμαλων καρδιακών ήχων;

Σε πολλές περιπτώσεις, το φύσημα και άλλοι ανώμαλοι καρδιακοί ήχοι μπορούν να εντοπιστούν όταν ο γιατρός ακροαστεί την καρδιά σας με ένα στηθοσκόπιο. Εσείς μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει κανένα άλλο σύμπτωμα.

Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, μπορεί να παρατηρήσετε συμπτώματα κάποιας υποκείμενης καρδιολογικής πάθησης, όπως:

 • Πόνο στο στήθος
 • Χρόνιο βήχα
 • Λαχάνιασμα
 • Ζάλη ή λιποθυμία
 • Έντονη εφίδρωση με ελάχιστη άσκηση
 • Γαλαζωπή απόχρωση του δέρματος, ειδικά στα χείλη ή τα άκρα των δακτύλων
 • Ξαφνική αύξηση βάρους ή πρήξιμο
 • Διογκωμένες φλέβες στο λαιμό
 • Σπληνομεγαλία

Αίτια

Ποιες είναι οι αιτίες των καρδιακών φυσημάτων και των λοιπών μη φυσιολογικών ήχων της καρδιάς;

Η καρδιά συνίσταται από τέσσερις θαλάμους. Οι δύο άνω θάλαμοι ονομάζονται κόλποι και οι δύο κάτω θάλαμοι κοιλιές.

Βαλβίδες εντοπίζονται μεταξύ αυτών των θαλάμων ώστε η αιματική ροή να είναι μονόδρομη.

 • Η τριγλώχιν βαλβίδα κατευθύνει το αίμα από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλιά.
 • Η μιτροειδής βαλβίδα κατευθύνει το αίμα από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία.
 • Η πνευμονική βαλβίδα κατευθύνει το αίμα από τη δεξιά κοιλιά στην πνευμονική αρτηρία.
 • Η αορτική βαλβίδα κατευθύνει το αίμα από την αριστερή κοιλία στην αορτή.

Το περικάρδιο είναι ο σάκος που περιβάλλει και προστατεύει την καρδιά.

Οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτά τα τμήματα της καρδιάς μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή μη φυσιολογικών ήχων τους οποίους ο γιατρός μπορεί να ακροαστεί με τη χρήση ενός στηθοσκοπίου ή πραγματοποιώντας ένα ηχοκαρδιογράφημα.

Συγγενείς ανωμαλίες

Τα καρδιακά φυσήματα, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορεί να προκαλούνται από συγγενείς ανωμαλίες.

Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να είναι καλοήθης και να μην προκαλούν ποτέ συμπτώματα, ή αντιθέτως να προκαλούν σοβαρή παραμόρφωση που απαιτεί χειρουργική επέμβαση ή ακόμη και μεταμόσχευση καρδιάς.

Τα αθώα φυσήματα περιλαμβάνουν:

 • Φύσημα της πνευμονικής
 • Φύσημα του Still
 • Φύσημα φλεβικής αιτιολογίας

Ένα από τα πιο σοβαρά συγγενή προβλήματα που προκαλεί καρδιακό φύσημα ονομάζεται τετραλογία Fallot. Η πάθηση αυτή είναι μία ομάδα τεσσάρων συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς που οδηγεί σε επεισόδια κυάνωσης. Η κυάνωση συμβαίνει όταν το δέρμα ενός βρέφους ή παιδιού αποκτά γαλάζια απόχρωση λόγω έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια κάποιας δραστηριότητας, όπως το κλάμα ή ο θηλασμός.

Ένα άλλο καρδιολογικό πρόβλημα που προκαλεί φύσημα είναι ο ανοικτός αρτηριακός πόρος, στον οποίο μία σύνδεση μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας δεν κλείνει σωστά μετά τη γέννηση.

Αλλά συγγενή προβλήματα περιλαμβάνουν:

Ανωμαλίες των καρδιακών βαλβίδων

Στους ενήλικες, τα φυσήματα συνήθως είναι αποτέλεσμα προβλημάτων των βαλβίδων της καρδιάς. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να προκαλούνται από μία λοίμωξη, όπως στην περίπτωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας.

Τα προβλήματα στις βαλβίδες μπορεί απλά να συμβαίνουν ως μέρος της διαδικασίας της γήρανσης, λόγω φθοράς στην καρδιά.

Η παλινδρόμηση (παλίνδρομη ροή αίματος) συμβαίνει όταν οι βαλβίδες της καρδιάς δεν κλείνουν φυσιολογικά:

 • Η αορτική βαλβίδα μπορεί να παρουσιάσει αορτική παλινδρόμηση.
 • Η μιτροειδής βαλβίδα μπορεί να παρουσιάσει οξεία παλινδρόμηση, που προκαλείται από έμφραγμα ή ξαφνική λοίμωξη. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει χρόνια παλινδρόμηση, που προκαλείται από υψηλή αρτηριακή πίεση, λοίμωξη, πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας ή άλλες αιτίες.
 • Στην τριγλώχινα βαλβίδα μπορεί να παρουσιαστεί παλινδρόμηση που συνήθως προκαλείται από διόγκωση της δεξιάς κοιλίας.
 • Η πνευμονική παλινδρόμηση προκαλείται από αντίστροφη ροή του αίματος εντός της δεξιάς κοιλίας όταν η πνευμονική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά.

Η στένωση αναφέρεται στη μείωση της διαμέτρου ή την ακαμψία των καρδιακών βαλβίδων. Η καρδιά έχει τέσσερις βαλβίδες και καθεμιά μπορεί να υποστεί στένωση με ένα διαφορετικό τρόπο:

 • Η στένωση μιτροειδούς συνήθως προκαλείται από ρευματικό πυρετό, μία επιπλοκή της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας ή της οστρακιάς όταν δεν λαμβάνεται θεραπεία. Η στένωση μιτροειδούς μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες με αποτέλεσμα την εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος.
 • Η αορτική στένωση μπορεί επίσης να εκδηλωθεί λόγω του ρευματικού πυρετού και δύναται να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Η στένωση τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να εμφανιστεί λόγω ρευματικού πυρετού ή τραυματισμού της καρδιάς.
 • Η στένωση πνευμονικής βαλβίδας είναι συνήθως μία συγγενής ανωμαλία και παρουσιάζει κληρονομικότητα. Η στένωση αορτικής και τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί επίσης να είναι συγγενείς ανωμαλίες.

Μία άλλη αιτία των καρδιακών φυσημάτων είναι η στένωση που προκαλείται από την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Σε αυτή την πάθηση, οι μύες της καρδιάς υφίστανται πάχυνση, κάτι το οποίο καθιστά δυσκολότερη την εξώθηση αίματος. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση φυσήματος.

Αυτή είναι μία πολύ σοβαρή νόσος που συχνά παρουσιάζει κληρονομικότητα.

Αιτίες των κλικ

Οι ήχοι «κλικ» προκαλούνται από προβλήματα στη μιτροειδή βαλβίδα.

Η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι η πιο κοινή αιτία. Συμβαίνει όταν η μία ή και οι δύο γλωχίνες της μιτροειδούς βαλβίδας είναι πολύ μακριές και μπορεί να προκαλέσει την παλινδρόμηση αίματος στον αριστερό κόλπο.

Αιτίες ήχων “rub”

Οι καρδιακοί ήχοι “rub” προκαλούνται από την τριβή μεταξύ των στρωμάτων του περικαρδίου, του σάκου που περιβάλλει την καρδιά. Αυτό συνήθως προκαλείται από λοίμωξη του περικαρδίου λόγω ιών, βακτηρίων και μυκήτων.

Αιτίες καλπασμού της καρδιάς

Ένας καλπασμός στην καρδιά, με ένα τρίτο ή τέταρτο ήχο, είναι πολύ σπάνιος.

Ένας S3 ήχος πιθανώς προκαλείται από αυξημένη ποσότητα αίματος εντός της κοιλίας. Αυτό μπορεί να είναι αβλαβές, αλλά επίσης μπορεί να υποδεικνύει κάποιο καρδιακό πρόβλημα, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Ένας ήχος S4 προκαλείται από την εξώθηση του αίματος εντός της άκαμπτης αριστερής κοιλίας. αυτό αποτελεί ένδειξη σοβαρής καρδιακής νόσου.

Διάγνωση

Πώς αξιολογούνται τα φυσήματα και οι λοιποί μη φυσιολογικοί ήχοι της καρδιάς;

Ο γιατρός θα ακροαστεί την καρδιά σας με ένα στηθοσκόπιο, μία ιατρική συσκευή που του επιτρέπει να ακούσει ήχους της καρδιάς, των πνευμόνων και άλλων οργάνων του σώματος.

Αν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, θα πραγματοποιήσει ένα ηχοκαρδιογράφημα. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για τη δημιουργία κινούμενων εικόνων της καρδιάς, ώστε ο γιατρός να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα και τις ανωμαλίες που υπάρχουν.

Εάν ο γιατρός ακροαστεί οποιοδήποτε μη φυσιολογικό ήχο στην καρδιά, θα σας κάνει ερωτήσεις αναφορικά με το οικογενειακό ιστορικό σας. Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει επίσης μη φυσιολογικούς ήχους της καρδιάς ή ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρετε στο γιατρό, ώστε να διευκολύνετε τη διάγνωση.

Ο γιατρός επίσης θα σας ρωτήσει εάν έχετε οποιοδήποτε σύμπτωμα καρδιολογικού προβλήματος, όπως:

 • Γαλαζωπή απόχρωση του δέρματος
 • Πόνο στο στήθος
 • Λιποθυμία
 • Διεσταλμένες φλέβες στο λαιμό
 • Λαχάνιασμα
 • Διόγκωση
 • Αύξηση βάρους

Ο γιατρός μπορεί επίσης να ακροαστεί τους πνεύμονές σας και να σας εξετάσει για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ενδείξεις σπληνομεγαλίας. Αυτά τα συμπτώματα θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του τύπου του καρδιακού προβλήματος από τον οποίο πάσχετε.

Έκβαση

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση;

Οι μη φυσιολογικοί καρδιακοί ήχοι συχνά υποδεικνύουν υποκείμενο καρδιακό νόσημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση.

Είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν καρδιολόγο για να μάθετε λεπτομέρειες αναφορικά με την πάθησή σας.

+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Grayzel J. (1959). Gallop rhythm of the heart. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.CIR.20.6.1053

2. Heart murmur. (n.d.). nhlbi.nih.gov/health-topics/heart-murmur

3. Heart murmurs. (2015). heart.org/en/health-topics/heart-murmurs

4. Heart murmurs. (2017). kidshealth.org/en/parents/murmurs.html

5. Mayo Clinic Staff. (2018). Heart murmurs. mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-murmurs/symptoms-causes/syc-20373171

6. Waller BF, et al. (1995). Pathology of tricuspid valve stenosis and pure tricuspid regurgitation: Part 1. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7720297