Διαγνωστικές εξετάσεις

Ιικό πάνελ ηπατίτιδας

Τι είναι το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Η ηπατίτιδα είναι μία ασθένεια του ήπατος. Οι ιοί που προκαλούν την ηπατίτιδα Α, την ηπατίτιδα B και την ηπατίτιδα C είναι οι πιο κοινές αιτίες της νόσου. Ένα ιικό πάνελ ηπατίτιδας είναι μία εξέταση αίματος για τον έλεγχο ηπατίτιδας που προκαλείται από έναν από αυτούς τους ιούς.

Οι εν λόγω ιοί μεταδίδονται με διαφορετικούς τρόπους και προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα:

  • Η ηπατίτιδα Α συχνά μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα κόπρανα ή κατανάλωσης μολυσμένης τροφής. Παρόλο που είναι ασύνηθες, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της σεξουαλικής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο. Οι περισσότεροι αναρρώνουν από την ηπατίτιδα Α χωρίς μακροχρόνια ηπατική βλάβη.
  • Η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένο αίμα, σπέρμα ή άλλα σωματικά υγρά. Κάποια άτομα αναρρώνουν γρήγορα από την ηπατίτιδα Β, ενώ σε άλλους ο ιός μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια ηπατική νόσο.
  • Η ηπατίτιδα C συχνά μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένο αίμα, συνήθως μέσω κοινής χρήσης συριγγών. Αν και ασύνηθες, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της σεξουαλικής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο. Πολλά άτομα με ηπατίτιδα C εμφανίζουν χρόνια ηπατική νόσο και κίρρωση.

Το ιικό πάνελ ηπατίτιδας περιλαμβάνει εξετάσεις για αντισώματα και αντιγόνα ηπατίτιδας. Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων. Τα αντιγόνα είναι ουσίες που προκαλούν την ανοσολογική απόκριση. Αντισώματα και αντιγόνα μπορούν να ανιχνευθούν πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Το ιικό πάνελ ηπατίτιδας χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν έχετε μολυνθεί από ιό που προκαλεί ηπατίτιδα.

Γιατί χρειάζομαι το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Μπορεί να χρειαστείτε το ιικό πάνελ ηπατίτιδας αν έχετε συμπτώματα ηπατικής βλάβης, όπως:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε το ιικό πάνελ ηπατίτιδας αν έχετε συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης, όπως:

  • Χρήση παράνομων, ενέσιμων ουσιών
  • Ύπαρξη ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος
  • Στενή επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί με ηπατίτιδα
  • Μακροχρόνια αιμοκάθαρση
  • Έτος γέννησης μεταξύ του 1945 και το 1965. Παρόλο που δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητό, τα άτομα που γεννήθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι 5 φορές πιο πιθανό να μολυνθούν από ηπατίτιδα C από ό, τι άλλοι ενήλικες.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχετε μολυνθεί από ηπατίτιδα. Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι έχετε ή είχατε στο παρελθόν λοίμωξη από ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β ή ηπατίτιδα C. Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερες εξετάσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με το ιικό πάνελ ηπατίτιδας;

Υπάρχουν εμβόλια για την ηπατίτιδα Α και την ηπατίτιδα Β. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να μάθετε αν εσείς ή το παιδί σας πρέπει να εμβολιαστείτε.

+ 13 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; The ABCs of Hepatitis [updated 2016; cited 2017 May 31]; [about 6 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/resources/professionals/pdfs/abctable.pdf

2. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Viral Hepatitis: Hepatitis A [updated 2015 Aug 27; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/index.htm

3. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Viral Hepatitis: Hepatitis B [updated 2015 May 31; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/index.htm

4. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Viral Hepatitis: Hepatitis C [updated 2015 May 31; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/index.htm

5. Lab Tests Online [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Acute Viral Hepatitis Panel: Common Questions [updated 2014 May 7; cited 2017 May 31]; [about 5 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/hepatitis-panel/tab/faq

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What Are the Risks of Blood Tests? [updated 2012 Jan 6; cited 2017 May 31]; [about 5 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests#Risk-Factors

7. National Institute of Allergy and Infectious Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Hepatitis [cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/hepatitis

8. National Institute of Drug Abuse [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Viral Hepatitis–A Very Real Consequence of Substance Use [updated 2017 Mar; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.drugabuse.gov/related-topics/viral-hepatitis-very-real-consequence-substance-use

9. NorthShore University Health System [Internet]. NorthShore University Health System; c2017. Hepatitis Panel [updated 2016 Oct 14; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=tr6161

10. NorthShore University Health System [Internet]. NorthShore University Health System; c2017. Hepatitis B Virus Tests [updated 2017 Mar 3; cited 2017 May 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=hw201572#hw201575

11. Peeling RW, Boeras DI, Marinucci F, Easterbrook P. The future of viral hepatitis testing: innovations in testing technologies and approaches. BMC Infect Dis [Internet]. 2017 Nov [cited 2019 Jun 4]; 17 (Suppl 1):699. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5688478

12. UF Health: University of Florida Health [Internet]. University of Florida; c2017. Hepatitis Virus Panel: Overview [updated 2017 May 31; cited 2017 May 31]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/hepatitis-virus-panel

13. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Hepatitis Panel [cited 2017 May 31]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=hepatitis_panel