Διαγνωστικές εξετάσεις

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ ή EKG) είναι μία απλή, ανώδυνη διαδικασία που μετρά τα ηλεκτρικά σήματα στην καρδιά. Σε κάθε χτύπο της καρδιάς αποστέλλεται ένα ηλεκτρικό σήμα. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να δείξει εάν η καρδιά χτυπά με φυσιολογικό αριθμό και δύναμη. Επίσης, αναδεικνύει το μέγεθος και τη θέση των θαλάμων της καρδιάς. Ένα μη φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρδιακής νόσου.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση καρδιολογικών διαταραχών, όπως:

 • Αρρυθμία
 • Απόφραξη αρτηριών
 • Καρδιακή βλάβη
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Έμφραγμα. Συχνά πραγματοποιείται ηλεκτροκαρδιογράφημα στο ασθενοφόρο ή στα επείγοντα περιστατικά αν υπάρχει υποψία εμφράγματος.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μερικές φορές περιλαμβάνεται στην τυπική εξέταση για μεσήλικες και ηλικιωμένους, καθώς βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου από ό, τι τα νεότερης ηλικίας άτομα.

Γιατί χρειάζομαι το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Μπορεί να χρειαστείτε ηλεκτροκαρδιογράφημα αν έχετε συμπτώματα καρδιακής διαταραχής, όπως:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε την εξέταση εάν:

 • Είχατε περάσει έμφραγμα ή είχατε κάποιο άλλο καρδιολογικό πρόβλημα στο παρελθόν.
 • Έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών.
 • Θα κάνετε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Ο γιατρός μπορεί να επιθυμεί να ελέγξει την υγεία της καρδιάς πριν τη διαδικασία.
 • Έχετε βηματοδότη. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα δείξει πόσο καλά λειτουργεί η συσκευή.
 • Λαμβάνετε φάρμακα για κάποια καρδιακή νόσο. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα δείξει αν η φαρμακευτική αγωγή είναι αποτελεσματική ή χρειάζονται αλλαγές.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Κατά τη διαδικασία:

 • Θα ξαπλώσετε στο εξεταστικό κρεβάτι.
 • Ο γιατρός θα τοποθετήσει αρκετά ηλεκτρόδια (μικρούς αισθητήρες που κολλούν στο δέρμα) στα χέρια, τα πόδια και το στήθος σας. Μπορεί να χρειαστεί να ξυρίσει τις περιοχές που έχουν πολύ έντονη τριχοφυΐα προτού εφαρμόσει τα ηλεκτρόδια.
 • Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με έναν υπολογιστή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.
 • Αυτές οι πληροφορίες απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.
 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 5 λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Μπορεί να αισθανθείτε δυσφορία ή να εμφανιστεί ήπιος ερεθισμός στο δέρμα μόλις αφαιρεθούν τα ηλεκτρόδια. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν αποστέλλει ηλεκτρισμό στο σώμα, παρά μόνο καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Ο ιατρός θα ελέγξει τα αποτελέσματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος για φυσιολογικό καρδιακό παλμό. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι φυσιολογικά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε μία από τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αρρυθμία
 • Ανεπαρκή παροχή αίματος στην καρδιά
 • Μία προεκβολή στα τοιχώματα της καρδιάς (ανεύρυσμα)
 • Πάχυνση των τοιχωμάτων της καρδιάς
 • Έμφραγμα (Τα αποτελέσματα μπορούν να δείξουν αν έχετε υποστεί έμφραγμα στο παρελθόν ή παθαίνετε έμφραγμα κατά τη διάρκεια του ηλεκτροκαρδιογραφήματος)

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 9 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2018. Electrocardiogram (ECG or EKG); [cited 2018 Nov 3]; [about 4 screens]. Available from: http://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/diagnosing-a-heart-attack/electrocardiogram-ecg-or-ekg

2. Christiana Care Health System [Internet]. Wilmington (DE): Christiana Care Health System; EKG; [cited 2018 Nov 3]; [about 4 screens]. Available from: https://christianacare.org/services/heart/cardiovascularimaging/ekg

3. KidsHealth from Nemours [Internet]. The Nemours Foundation; c1995–2018. ECG (Electrocardiogram); [cited 2018 Nov 3]; [about 2 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/ekg.html

4. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2018. Electrocardiogram (ECG or EKG): About; 2018 May 19 [cited 2018 Nov 3]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ekg/about/pac-20384983

5. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2018. Electrocardiography (ECG; EKG); [cited 2018 Nov 3]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/heart-and-blood-vessel-disorders/diagnosis-of-heart-and-blood-vessel-disorders/electrocardiography

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Electrocardiogram; [cited 2018 Nov 3]; [about 2 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/electrocardiogram

7. Seconds Count [Internet]. Washington D.C.: The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Diagnosing a Heart Attack; 2014 Nov 4 [cited 2018 Nov 15]; [about 3 screens]. Available from: http://www.secondscount.org/heart-condition-centers/info-detail-2/diagnosing-heart-attack

8. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2018. Electrocardiogram: Overview; [updated 2018 Nov 2; cited 2018 Nov 3]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/electrocardiogram

9. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2018. Health Encyclopedia: Electrocardiogram; [cited 2018 Nov 3]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=92&contentid=P07970