Διαγνωστικές εξετάσεις

Λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης ούρων (ACR)

Τι είναι ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Η αλβουμίνη (ή μικροαλβουμίνη) αναφέρεται στη μικρή ποσότητα μιας πρωτεΐνης, που ονομάζεται αλβουμίνη, και φυσιολογικά εντοπίζεται στο αίμα. Η κρεατινίνη είναι ένα παραπροϊόν που φυσιολογικά εντοπίζεται στα ούρα. Ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης συγκρίνει την ποσότητα της αλβουμίνης με την ποσότητα της κρεατινίνης των ούρων.

Εάν υπάρχει αλβουμίνη στα ούρα, η ποσότητά της μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μέσα στη μέρα. Όμως, η κρεατινίνη απελευθερώνεται με σταθερό ρυθμό. Εξαιτίας αυτού, οι γιατροί μπορούν να μετρήσουν με περισσότερη ακρίβεια την ποσότητα της αλβουμίνης συγκρίνοντάς τη με την ποσότητα της κρεατινίνης στα ούρα. Εάν εντοπιστεί αλβουμίνη στα ούρα, αυτό υποδεικνύει πρόβλημα στους νεφρούς.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Ο λόγος χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο νεφρικής νόσου, όπως άτομα με διαβήτη ή υπέρταση. Ο εντοπισμός μιας νεφρικής νόσου στα αρχικά στάδια μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές.

Γιατί χρειάζομαι το λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε διαβήτη. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συστήνει:

Αν έχετε υπέρταση μπορεί να χρειάζεστε το λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις οδηγίες του γιατρού σας.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης μπορεί να ζητηθεί είτε σε ούρα 24ώρου είτε σε ένα τυχαίο δείγμα ούρων.

Για τα ούρα 24ώρου, ο γιατρός θα σας ζητήσει να συλλέξετε όλα σας τα ούρα για μία περίοδο 24 ωρών. Θα σας δοθεί ένα ειδικό δοχείο όπου θα συλλέγετε τα ούρα και οδηγίες για το πώς πρέπει να συλλέγετε και να αποθηκεύετε τα δείγματα. Για τη συλλογή ούρων 24ώρου γενικά ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αδειάστε την ουροδόχο κύστη το πρωί και απορρίψτε αυτά τα ούρα. Καταγράψτε την ώρα.
 • Για τις επόμενες 24 ώρες αποθηκεύσετε όλα σας τα ούρα στο δοχείο που σας έχει δοθεί.
 • Αποθηκεύστε το δοχείο των ούρων στο ψυγείο ή σε ένα μέρος με πάγο.
 • Επιστρέψτε το δοχείο των ούρων στο γιατρό σας ή στο μικροβιολογικό εργαστήριο με βάση τις οδηγίες.

Για ένα τυχαίο δείγμα ούρων, ο γιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να παρέχετε ένα δείγμα ελεύθερης ούρησης (“clean catch”). Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 1. Πλύνετε τα χέρια σας.
 2. Καθαρίστε τη γεννητική περιοχή με χαρτί. Οι άνδρες θα πρέπει να σκουπίσουν την άκρη του πέους. Οι γυναίκες θα πρέπει να σκουπιστούν από μπροστά προς τα πίσω.
 3. Αρχίστε να ουρείτε στην τουαλέτα.
 4. Μετακινήστε τον ουροσυλλέκτη κάτω από τη ροή των ούρων.
 5. Συλλέξτε τουλάχιστον 30-60 ml ούρων εντός του ουροσυλλέκτη, ο όποιος έχει διαβαθμίσεις ποσότητας.
 6. Ολοκληρώστε την ούρηση στην τουαλέτα.
 7. Επιστρέψτε το δείγμα με βάση τις οδηγίες στο γιατρό σας.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για το λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με το λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης δείξει αλβουμίνη στα ούρα, μπορεί να χρειαστείτε επανέλεγχο για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Εάν και τη δεύτερη φορά εμφανιστεί αλβουμίνη στα ούρα, αυτό σημαίνει νεφρική νόσος αρχικού σταδίου. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλά επίπεδα αλβουμίνης, μπορεί να έχετε νεφρική ανεπάρκεια. Εάν διαγνωστείτε με νεφρική νόσο, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για όλες τις θεραπευτικές επιλογές και τους τρόπους αποφυγής επιπλοκών.

Εάν εντοπιστούν μικρές ποσότητες αλβουμίνης στα ούρα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε νεφρική νόσο. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και άλλοι παράγοντες μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση αλβουμίνης. Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με το λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης;

Δεν θα πρέπει να συγχέετε την προαλβουμίνη με την αλβουμίνη. Παρόλο που φαίνονται παρόμοιες, η προαλβουμίνη είναι ένας διαφορετικός τύπος πρωτεΐνης. Η εξέταση προαλβουμίνης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση διαφορετικών παθήσεων από ό, τι ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης.

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2020. Clean Catch Urine Collection Instructions; [cited 2020 Jan 3]; [about 4 screens]. Available from: https://clevelandcliniclabs.com/wp-content/assets/pdfs/forms/clean-catch-urine-collection-instructions.pdf

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2018. Urine Albumin and Albumin/Creatinine Ratio; [updated 2018 Jan 15; cited 2018 Jan 31]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/urine-albumin-and-albumincreatinine-ratio

3. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2018. Microalbumin test: Overview; 2017 Dec 29 [cited 2018 Jan 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/microalbumin/about/pac-20384640

4. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Urinalysis; 2019 Oct 23 [cited 2020 Jan 3]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/urinalysis/about/pac-20384907

5. Nah EH, Cho S, Kim S, Cho HI. Comparison of Urine Albumin-to-Creatinine Ratio (ACR) Between ACR Strip Test and Quantitative Test in Prediabetes and Diabetes. Ann Lab Med [Internet]. 2017 Jan [cited 2018 Jan 31]; 37(1): 28–33. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5107614

6. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Assess Urine Albumin; [cited 2018 Jan 31]; [about 6 screens]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/identify-manage-patients/evaluate-ckd/assess-urine-albumin

7. National Kidney Foundation [Internet]. New York: National Kidney Foundation Inc., c2017. A to Z Health Guide: Know Your Kidney Numbers: Two Simple Tests; [cited 2018 Jan 31]; [about 3 screens]. Available from: https://www.kidney.org/atoz/content/know-your-kidney-numbers-two-simple-tests