Ασθένειες νευρικού συστήματος

Μηριαία νευροπάθεια

Τι είναι η μηριαία νευροπάθεια;

Η μηριαία νευροπάθεια, ή η δυσλειτουργία μηριαίου νεύρου, εμφανίζεται όταν δεν μπορείτε να κινήσετε ή να αισθανθείτε μέρος του ποδιού σας λόγω βλάβης των νεύρων, και συγκεκριμένα του μηριαίου νεύρου. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού, παρατεταμένης πίεσης στο νεύρο ή βλάβης από ασθένεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πάθηση υποχωρεί χωρίς θεραπεία. Όμως, τα φάρμακα και η φυσικοθεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητα αν τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται.

Αίτια Συμπτώματα Σοβαρότητα Διάγνωση Θεραπεία Έκβαση Πρόληψη

Αίτια

Ποιες είναι οι αιτίες της μηριαίας νευροπάθειας;

Το μηριαίο νεύρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα νεύρα στο πόδι. Εντοπίζεται κοντά στη βουβωνική χώρα και ελέγχει τους μύες που βοηθούν στην έκταση του ποδιού και την κίνηση των ισχίων. Επίσης παρέχει αίσθηση στο κάτω μέρος του ποδιού και στο πρόσθιο μέρος του μηρού. Λόγω της θέσης του, η βλάβη στο μηριαίο νεύρο είναι ασυνήθης συγκριτικά με νευροπάθειες που προκαλούνται από βλάβες σε άλλα νεύρα. Όταν το μηριαίο νεύρο υποστεί βλάβη, επηρεάζει την ικανότητα να περπατήσετε και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αίσθηση στα πόδια και τα άκρα ποδός.

Η βλάβη στο μηριαίο νεύρο μπορεί να είναι αποτέλεσμα:

 • Άμεσου τραυματισμού
 • Όγκου ή άλλων μη φυσιολογικών μαζών που παρεμποδίζουν ή παγιδεύουν μέρος του νεύρου
 • Παρατεταμένης πίεσης στο νεύρο, όπως ύστερα από μεγάλη περίοδο ακινητοποίησης
 • Κατάγματος στην πυελική χώρα
 • Ακτινοθεραπείας στην πυελική χώρα
 • Αιμορραγίας στο χώρο πίσω από την κοιλιακή χώρα, που ονομάζεται οπισθοπεριτοναϊκός χώρος
 • Τοποθέτησης καθετήρα στη μηριαία αρτηρία, που είναι απαραίτητη για συγκεκριμένες χειρουργικές διαδικασίες

Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει μηριαία νευροπάθεια. Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη νευρική βλάβη λόγω των διακυμάνσεων στα επίπεδα σακχάρου και στην αρτηριακή πίεση. Η νευρική βλάβη που επηρεάζει τα πόδια, τα άκρα ποδός, τα δάχτυλα των ποδιών, τα χέρια και τα άκρα των χεριών είναι γνωστή ως περιφερική νευροπάθεια. Προς το παρόν, υπάρχουν διαφωνίες αναφορικά με το εάν η μηριαία νευροπάθεια είναι πραγματικά μία περιφερική νευροπάθεια ή μορφή διαβητικής αμυοτροφίας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαβήτη, Πεπτικών και Νεφρικών Νόσων (NIDDK) των ΗΠΑ, ο διαβήτης είναι η πιο κοινή αιτία περιφερικής νευροπάθειας στα άτομα που είχαν διαβήτη για τουλάχιστον 25 χρόνια.

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα της μηριαίας νευροπάθειας;

Αυτή η νευρική πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στην κίνηση. Μπορεί να νιώθετε ότι το πόδι ή το γόνατό σας είναι εξασθενημένο και να μην είστε σε θέση να ασκήσετε πίεση σε αυτό.

Μπορεί επίσης να αισθάνεστε ασυνήθιστες αισθήσεις στα πόδια, όπως:

 • Μούδιασμα σε οποιοδήποτε μέρος του ποδιού (τυπικά στο πρόσθιο και εσωτερικό μέρος του μηρού, αλλά πιθανώς και σε όλο το μήκος του ποδιού μέχρι το άκρο ποδός)
 • Αίσθηση μυρμηγκιάσματος σε οποιοδήποτε μέρος του ποδιού
 • Αμβλύς πόνος στη γεννητική περιοχή
 • Μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα
 • Δυσκολία έκτασης του γονάτου λόγω αδυναμίας των τετρακέφαλων
 • Αίσθηση ότι το πόδι ή το γόνατο θα καταρρεύσει

Σοβαρότητα

Πόσο σοβαρή είναι η μηριαία νευροπάθεια;

Η παρατεταμένη πίεση σε ένα μηριαίο νεύρο μπορεί να αποτρέψει την αιματική ροή στην πάσχουσα περιοχή. Η μειωμένη αιματική ροή δύναται να οδηγήσει σε ιστική βλάβη.

Εάν η νευρική βλάβη είναι το αποτέλεσμα τραυματισμού, είναι πιθανό η μηριαία φλέβα ή αρτηρία να έχουν υποστεί επίσης βλάβη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη εσωτερική αιμορραγία. Η μηριαία αρτηρία είναι μία πολύ μεγάλη αρτηρία που βρίσκεται κοντά στο μηριαίο νεύρο. Ένας τραυματισμός συχνά προκαλεί βλάβες και στα δύο ταυτόχρονα. Ένας τραυματισμός στην αρτηρία ή αιμορραγία από αυτή μπορεί να προκαλέσει συμπίεση στο νεύρο.

Επιπρόσθετα, το μηριαίο νεύρο παρέχει αίσθηση σε ένα μεγάλο μέρος του ποδιού. Η απώλεια αίσθησης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Εξασθενημένοι μύες του ποδιού σάς καθιστούν πιο επιρρεπείς σε πτώσεις. Αυτό αποτελεί σημαντική ανησυχία για τους ηλικιωμένους, επειδή μπορεί να υποστούν κάταγμα του ισχίου, έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Διάγνωση

Πώς διαγιγνώσκεται η μηριαία νευροπάθεια;

Αρχικές εξετάσεις

Για τη διάγνωση της μηριαίας νευροπάθειας και της αιτίας της, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει μία ενδελεχή κλινική εξέταση και θα σας κάνει ερωτήσεις αναφορικά με πρόσφατους τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για το γενικότερο ιατρικό ιστορικό σας.

Για την αναζήτηση αδυναμίας, θα εξετάσει συγκεκριμένους μύες που λαμβάνουν αίσθηση από το μηριαίο νεύρο. Θα ελέγξει τα αντανακλαστικά του γόνατος και θα σας ρωτήσει αναφορικά με την αίσθηση στο πρόσθιο τμήμα του μηρού και στο μέσο μέρος του ποδιού. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να καθοριστεί εάν η αδυναμία περιλαμβάνει μόνο το μηριαίο νεύρο ή και αν συνεισφέρουν και άλλα νεύρα.

Επιπρόσθετες εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Μελέτη νευρικής αγωγιμότητας

Η μελέτη νευρικής αγωγιμότητας ελέγχει την ταχύτητα των ηλεκτρικών ώσεων στα νεύρα. Μία μη φυσιολογική απόκριση, όπως αργός χρόνος για τη μεταγωγή των ηλεκτρικών σημάτων, συνήθως υποδεικνύει βλάβη στα νεύρα.

Ηλεκτρομυογράφημα

Το ηλεκτρομυογράφημα θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά τη μελέτη νευρικής αγωγιμότητας, ώστε να διαπιστωθεί πόσο καλά οι μύες και τα νεύρα λειτουργούν. Αυτή η εξέταση καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα στους μύες όταν τα νεύρα που οδηγούν σε αυτούς είναι ενεργά. Το ηλεκτρομυογράφημα θα καθορίσει εάν η μυϊκή απόκριση ανταποκρίνεται κατάλληλα στο ερέθισμα. Συγκεκριμένα φάρμακα προκαλούν την αυτόματη ενεργοποίηση των μυών, μία ανωμαλία που μπορεί να ανάδειξε το ηλεκτρομυογράφημα. Επειδή τα νεύρα διεγείρουν και ελέγχουν τους μύες, αυτή η εξέταση μπορεί να εντοπίσει προβλήματα τόσο στους μύες όσο και στα νεύρα.

Αξονική και μαγνητική τομογραφία

Μία μαγνητική τομογραφία αναζητά όγκους ή άλλες μάζες στην περιοχή του μηριαίου νεύρου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συμπίεση. Η εν λόγω διαγνωστική μέθοδος χρησιμοποιεί μαγνήτες και ραδιοκύματα για την παραγωγή λεπτομερών εικόνων των δομών του σώματος που σαρώνονται.

Η αξονική τομογραφία μπορεί να εντοπίσει όγκους σε αγγεία ή οστά.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται η μηριαία νευροπάθεια;

Το αρχικό βήμα στη θεραπεία της μηριαίας νευροπάθειας είναι η διευθέτηση της υποκείμενης αιτίας. Εάν η συμπίεση νεύρου αποτελεί την αιτία, ο στόχος είναι να ανακουφιστεί η πίεση. Περιστασιακά, σε ήπιους τραυματισμούς, όπως ήπια συμπίεση ή τραυματισμός έκτασης, το πρόβλημα θα υποχωρήσει από μόνο του. Για τα άτομα με διαβήτη, ο έλεγχος των επιπέδων σακχάρου θα ανακουφίσει τη νευρική δυσλειτουργία. Εάν το νεύρο δεν βελτιώνεται από μόνο του, θα χρειαστείτε θεραπεία. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και φυσικοθεραπεία.

Φαρμακευτική αγωγή

Μπορεί να χρειαστείτε ενέσεις κορτικοστεροειδών στο πόδι για τη μείωση της φλεγμονής και την υποχώρηση του οιδήματος. Τα παυσίπονα μπορούν να ανακουφίσουν οποιοδήποτε πόνο και δυσφορία. Για τον νευροπαθητικό πόνο, ο γιατρός θα σας συνταγογραφήσει φάρμακα, όπως γκαμπαπεντίνη, πρεγαβαλίνη ή αμιτριπτυλίνη.

Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία θα ενδυναμώσει ξανά τους μύες του ποδιού. Ο φυσικοθεραπευτής θα σας δείξει ασκήσεις για την ενδυνάμωση και την έκταση των μυών. Η φυσικοθεραπεία μειώνει τον πόνο και προωθεί την κινητικότητα.

Μπορεί να χρειαστείτε μία ορθοπεδική συσκευή, όπως νάρθηκα, για να περπατάτε καλύτερα. Συνήθως ένας νάρθηκας γόνατος βοηθά στην πρόληψη της κατάρρευσης της άρθρωσης.

Ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι η νευρική βλάβη και πόσο πρόβλημα έχετε στην κίνηση, μπορεί να χρειαστείτε εργοθεραπεία. Αυτός ο τύπος θεραπείας θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να πραγματοποιείτε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μπάνιο και άλλες δραστηριότητες αυτοφροντίδας. Ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει και συμβουλευτική εάν η πάθηση σάς αναγκάζει να βρείτε μία νέα εργασία.

Χειρουργική επέμβαση

Ο γιατρός θα σας προτείνει χειρουργική επέμβαση εάν ένας όγκος πιέζει το μηριαίο νεύρο. Η αφαίρεση του όγκου θα ανακουφίσει την πίεση από τα νεύρα.

Έκβαση

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση μετά τη θεραπεία;

Θα είστε σε θέση να αναρρώσετε πλήρως μόλις αντιμετωπιστεί η υποκείμενη πάθηση. Εάν η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική ή αν η βλάβη στο μηριαίο νεύρο είναι σοβαρή, μπορεί να χάσετε μόνιμα την αίσθηση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ποδιού ή την ικανότητα να το κινείτε.

Πρόληψη

Πώς μπορεί να προληφθεί η νευρική βλάβη;

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο μιας νευροπάθειας που προκαλείται από διαβήτη διατηρώντας τα επίπεδα σακχάρου του αίματος υπό έλεγχο. Αυτό βοηθά στην προστασία των νεύρων από τη βλάβη που προκαλεί η ασθένεια. Τα προληπτικά μέτρα στοχεύουν άμεσα σε μια συγκεκριμένη αιτία. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αναφορικά με το ποια προληπτικά μέτρα είναι βέλτιστα για τη δική σας κατάσταση.

Η διατήρηση ενός υγιούς και δραστήριου τρόπου ζωής βοηθά τους μύες του ποδιού να παραμένουν ισχυροί και βελτιώνει τη σταθερότητα.

+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved