Διαγνωστικές εξετάσεις

Παλμική οξυμετρία

Τι είναι η παλμική οξυμετρία;

Η παλμική οξυμετρία είναι μία εξέταση που χρησιμοποιεί μία μικρή συσκευή τύπου clip (ονομάζεται παλμικό οξύμετρο) για τη μέτρηση των επιπέδων οξυγόνου του αίματος. Κατά την αναπνοή, οι πνεύμονες προσλαμβάνουν οξυγόνο, το οποίο διαχέεται στην αιματική κυκλοφορία. Το πλούσιο σε αίμα οξυγόνο μεταφέρεται από τους πνεύμονες στην καρδιά, η οποία το εξωθεί σε όλο το σώμα. Εάν τα επίπεδα οξυγόνου (κορεσμός οξυγόνου) είναι χαμηλά, αυτό καθιστά δύσκολες πολλές σωματικές λειτουργίες και είναι επικίνδυνο για τα ζωτικά όργανα.

Η παλμική οξυμετρία είναι ένας ανώδυνος, γρήγορος τρόπος για να ελέγξετε τα επίπεδα οξυγόνου του αίματος. Η άμεση θεραπεία θα σας βοηθήσει να αποφύγετε σοβαρές επιπλοκές.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η παλμική οξυμετρία;

Η παλμική οξυμετρία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των επιπέδων οξυγόνου του αίματος. Πραγματοποιείται στο ιατρείο, στην κλινική, στο νοσοκομείο, ακόμη και στο σπίτι σας. Ένα σπιτικό παλμικό οξύμετρο είναι χρήσιμο αν έχετε κάποια σοβαρή ή/και χρόνια πνευμονοπάθεια.

Γιατί χρειάζομαι παλμική οξυμετρία;

Ο γιατρός θα σας προτείνει την παλμική οξυμετρία ως μέρος του τακτικού check-up ή εάν:

  • Έχετε κάποια πάθηση που επηρεάζει την πνευμονική λειτουργία, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνο των πνευμόνων, καρδιακή ανεπάρκεια και COVID-19.
  • Λαμβάνετε φάρμακα για την αντιμετώπιση πνευμονοπάθειας. Η εξέταση θα αναδείξει πόσο αποτελεσματική είναι η αγωγή.
  • Υποβάλλεστε σε χειρουργική επέμβαση. Τα επίπεδα οξυγόνου ελέγχονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία.
  • Έχετε υπνική άπνοια. Η πάθηση προκαλεί σύντομη διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να έχετε επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής κατά το νυχτερινό ύπνο. Έχουν αναφερθεί ακόμη και 30 επεισόδια την ώρα.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η παλμική οξυμετρία;

Κατά την εξέταση:

  • Μία μικρή ηλεκτρονική συσκευή, που ονομάζεται παλμικό οξύμετρο, τοποθετείται σαν κλιπ στο άκρο του δακτύλου.
  • Το οξύμετρο χρησιμοποιεί ένα ειδικό τύπο φωτός που περνά μέσω του δέρματος στο αίμα.
  • Ένας αισθητήρας στο οξύμετρο καταγράφει την ποσότητα του φωτός, ώστε να υπολογιστούν τα επίπεδα οξυγόνου του αίματος.
  • Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζονται στην οθόνη του οξύμετρου ο καρδιακός παλμός και τα επίπεδα οξυγόνου.

Εάν έχετε κάποια πάθηση που επηρεάζει την πνευμονική λειτουργία, ο γιατρός θα σας προτείνει να αγοράσετε ένα σπιτικό παλμικό οξύμετρο για να παρακολουθείτε την κατάστασή σας.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την παλμική οξυμετρία;

Εάν χρησιμοποιείτε παλμικό οξύμετρο που εφαρμόζεται στο δάχτυλο, θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν βερνίκι νυχιών, διότι εμποδίζει το φως του οξύμετρο.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την παλμική οξυμετρία;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα συχνά παρουσιάζονται ως επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου. Φυσιολογικά επίπεδα κορεσμού κυμαίνονται μεταξύ 95 και 100%. Ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να γίνονται αποδεκτά αν έχετε κάποια πνευμονοπάθεια, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή πνευμονία. Τα επίπεδα οξυγόνου μπορεί επίσης να είναι χαμηλότερα αν ζείτε σε μεγάλο υψόμετρο.

Αν χρησιμοποιείτε οξύμετρο στο σπίτι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας αν τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου είναι μικρότερα του 92%. Αν το οξυγόνο πέσει σε επίπεδα κάτω του 88%, αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την παλμική οξυμετρία;

Τα αποτελέσματα της παλμικής οξυμετρίας μπορεί να είναι 2 έως 4% υψηλότερα ή χαμηλότερα από τα πραγματικά επίπεδα οξυγόνου του αίματος. Για ακριβή αποτελέσματα, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία εξέταση αίματος που ονομάζεται αέρια αρτηριακού αίματος.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση είναι επώδυνη. Για αυτό δεν χρησιμοποιείται για διαρκή παρακολούθηση.

+ 10 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Lung Association [Internet]. Chicago: American Lung Association; c2021. Pulse Oximetry; [updated 2020 May 27; cited 2021 Feb 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-procedures-and-tests/pulse-oximetry

2. ATS: American Thoracic Society [Internet]. New York: American Thoracic Society; c1998–2021. Pulse Oximetry; [cited 2021 Feb 4]; [about 4 screens]. Available from: https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/pulse-oximetry.pdf

3. FDA: U.S. Food and Drug Administration [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Pulse Oximeters and Oxygen Concentrators: What to Know About At-Home Oxygen Therapy; [cited 2021 Feb 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/pulse-oximeters-and-oxygen-concentrators-what-know-about-home-oxygen-therapy

4. Plüddemann A, Thompson M, Heneghan C, Price C. Pulse oximetry in primary care: primary care diagnostic technology update. Br J Gen Pract [Internet]. 2011 May [cited 2021 Feb 4]; 61(586):358–9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3080222

5. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2021. Health Encyclopedia: Pulse Oximetry; [cited 2021 Feb 4]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=92&contentid=P07754

6. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2021. Health Encyclopedia: Sleep Apnea; [cited 2021 Feb 4]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid=P01301

7. UW Health [Internet]. Madison (WI): University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority; c2021. For Parents: Pulse Oximetry (Pulse Ox); [cited 2021 Feb 4]; [about 3 screens]. Available from: https://patient.uwhealth.org/kidshealth/en/parents/pulse-oximetry.html/article

8. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2021. What Is Pulse Oximetry?; 2020 Jan 29 [cited 2021 Feb 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/the-pros-and-cons-of-pulse-oximetry-914982

9. Yale Medicine [Internet]. New Haven (CT): Yale Medicine; c2021. Pulse Oximetry; [cited 2021 Feb 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.yalemedicine.org/conditions/pulse-oximetry

10. Yale Medicine [Internet]. New Haven (CT): Yale Medicine; c2021. Should You Really Have a Pulse Oximeter at Home; 2020 May 8 [cited 2021 Feb 4]; [about 4 screens]. Available from: https://www.yalemedicine.org/news/covid-pulse-oximeter