Διαγνωστικές εξετάσεις

Τεστ ταχείας ανίχνευσης (Rapid test)

Τι είναι τα τεστ ταχείας ανίχνευσης;

Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) είναι διαγνωστικά τεστ, εύκολα στη χρήση και παρέχουν άμεσα αποτελέσματα, συνήθως μέσα σε 20 λεπτά ή λιγότερο. Σε αντίθεση με τις περισσότερες εξετάσεις όπου πρέπει να αποσταλεί δείγμα στο εργαστήριο, τα τεστ ταχείας ανίχνευσης πραγματοποιούνται και παρέχουν αποτελέσματα επιτόπου, στο ιατρείο, στο νοσοκομείο, ακόμη και κατ’ οίκον.

Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης συνήθως περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βήματα:

  • Θα παρέχετε δείγμα σωματικού υγρού, όπως αίμα, ούρα, σίελο ή ρινικές εκκρίσεις.
  • Το δείγμα αναμιγνύεται με μία ειδική ουσία που προκαλεί χημική αντίδραση εάν υπάρχει κάποια ασθένεια ή άλλη πάθηση.
  • Τα αποτελέσματα του rapid test εμφανίζονται είτε ως αλλαγή χρώματος είτε με κάποιο σύμβολο ή γράμμα.

Τα περισσότερα τεστ ταχείας ανίχνευσης έχουν υψηλή ακρίβεια, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τόσο ακριβή όσο οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα τεστ ταχείας ανίχνευσης;

Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης συχνά χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση μολυσματικών ασθενειών, όπως:

Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης χρησιμοποιούνται και σε άλλα κατ’ οίκον τεστ, όπως το τεστ εγκυμοσύνης.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τεστ ταχείας ανίχνευσης;

Τα πλεονεκτήματα των τεστ ταχείας ανίχνευσης είναι τα εξής:

  • Άμεσα αποτελέσματα. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη της θεραπείας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και πιθανώς να αποτρέψει την εξάπλωση της νόσου.
  • Ευκολία στη χρήση. Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν από μη επαγγελματίες υγείας, ακόμη και από εσάς.
  • Ελάχιστος ή καθόλου απαιτούμενος εξοπλισμός. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Τα μειονεκτήματα των τεστ ταχείας ανίχνευσης είναι τα εξής:

  • Χαμηλότερη ευαισθησία από ό, τι οι εργαστηριακές αναλύσεις. «Ευαισθησία» σημαίνει πόσο καλά μία εξέταση μπορεί να εντοπίσει αληθώς μία νόσο ή πάθηση. Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης δεν είναι τόσο ακριβή στον εντοπισμό ασθενειών στα αρχικά στάδια της λοίμωξης.
  • Πολλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το τεστ δεν ανιχνεύει κάποια ασθένεια ή πάθηση, όμως στην πραγματικότητα εσείς πάσχετε από αυτή.

Οι γιατροί συχνά λαμβάνουν ένα δεύτερο δείγμα και το αποστέλλουν στο εργαστήριο για την επιβεβαίωση ή όχι των αποτελεσμάτων του rapid test. Ωστόσο, μπορεί να είστε σε θέση να λάβετε θεραπεία και να αποτρέψετε την εξάπλωση της νόσου για όσο διάστημα περιμένετε τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με τα τεστ ταχείας ανίχνευσης;

Υπάρχουν σπιτικά τεστ ταχείας ανίχνευσης διαθέσιμα για τη νόσο COVID-19. Όπως και τα υπόλοιπα rapid tests, τα rapid tests για την COVID-19 έχουν χαμηλότερη ευαισθησία από ό, τι εργαστηριακές αναλύσεις. Όμως τα άμεσα αποτελέσματα μπορούν να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Για να μάθετε περισσότερα συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 14 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Influenza (Flu): Rapid Influenza Diagnostic Tests; [cited 2021 Jan 26]; [about 5 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm

2. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Malaria: Rapid Diagnostic Tests: How They Work; [cited 2021 Jan 26]; [about 5 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/dx_rdt.html

3. Emory University [Internet]. Atlanta: Emory University; c2020. What is Rapid Diagnostic Test (RDT)?; [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: http://www.globalhealthprimer.emory.edu/targets-technologies/rapid-diagnostic-test.html

4. FDA: U.S. Food and Drug Administration [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Antigen Test as First Over-the-Counter Fully At-Home Diagnostic Test for COVID-19; 2020 Dec 15 [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-antigen-test-first-over-counter-fully-home-diagnostic

5. FDA: U.S. Food and Drug Administration [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Issued Emergency Use Authorization for Point of Care Antigen Test; 2020 Jul 6 [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issued-emergency-use-authorization-point-care-antigen-test

6. Harvard Health Publishing: Harvard Medical School [Internet]. Boston: Harvard University; 2010–2021. Rapid Strep Test; 2019 Dec [cited 2021 Jan 26]; [about 4 screens]. Available from: https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/rapid-strep-test

7. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2021. COVID-19 Diagnostic testing: Overview; 2021 Jan 15 [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/covid-19-diagnostic-test/about/pac-20488900

8. Poole S, Townsend J, Wertheim H, Kidd SP, Welte T, Schuetz P, Luyt CE, Beishuizen A, Jensen JS, Del Castillo JG, Plebani M, Saeed K. How are rapid diagnostic tests for infectious diseases used in clinical practice: a global survey by the International Society of Antimicrobial Chemotherapy (ISAC). Eur J Clin Microbiol Infect Dis [Internet]. 2021 Feb; [cited 2021 Jan 26]; 40(2):429–434. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32902760

9. P.vivax information hub [Internet]. Medicines for Malaria Venture; Rapid Diagnostic Tests (RDTs); [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.vivaxmalaria.org/diagnosis-treatment/diagnostic-methods/rapid-diagnostic-tests-rdts

10. ResearchGate [Internet]. ResearchGate GmbH; c2008–2021. Example of RDT Cassettes; [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Example-of-RDT-cassettes-Most-of-the-cassettes-have-separated-wells-for-sample-and_fig2_49830148

11. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2021. An Overview of Specificity and Sensitivity; [updated 2020 Sep 27; cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/sensitivity-and-specificity-in-medical-testing-overview-4777799

12. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2021. Why Your Rapid Flu Test Was Negative; [updated 2020 Apr 2; cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/why-was-my-flu-test-negative-770309

13. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; c2021. Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19; 2020 Apr 8 [cited 2021 Jan 26]; [about 4 screens]. Available from: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19#

14. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; c2021. Simple/Rapid Tests; 2014 Jun 27 [cited 2021 Jan 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/simple-rapid-tests