Ψυχική υγεία

Η αστυνόμευση προκαλεί αίσθημα ασφάλειας ή άγχους στους ανθρώπους; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Παρόλο που μία σύλληψη ή ένας πυροβολισμός, που προέρχονται από έναν αστυνομικό έχουν προφανή επίδραση στο άτομο που τα δέχεται, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν στην υγεία του συνόλου της κοινωνίας δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Αυτό ακριβώς επιχείρησαν να μελετήσουν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Washington.

Πώς επιδρά η αστυνόμευση στην ψυχική υγεία του ανθρώπου;

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Science and Medicine, παρουσιάζει τις αρνητικές επιδράσεις της επιβολής του νόμου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε επίπεδο ατόμου, κοινότητας και συστήματος. Η πολυεπιστημονική ομάδα, αποτελείτο από επιστήμονες διαφόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών τομέων, όπως εγκληματολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, δημόσια υγεία. Ακόμη συμπεριελάμβανε έρευνα πάνω στην κοινωνική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, την οικονομία και την ιστορία.  Οι επιστήμονες  δημιούργησαν ένα ολιστικό μοντέλο που αφορά τη σχέση δημόσιας υγείας και αστυνόμευσης στις ΗΠΑ, και περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων και οι ιστορικές τάσεις των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης και αστυνόμευσης.

«Αυτό το μοντέλο δείχνει πως διαφορετικοί τύποι συναντήσεων με την αστυνόμευση μπορεί να επιδράσουν στην υγεία του πληθυσμού σε πολλαπλά επίπεδα, μέσα από διάφορα μονοπάτια.  Ακόμη δείχνει τον ρόλο που μπορεί να παίζουν παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, του κράτους και των τοπικών αρχών», λέει η Maayan Simckes, πρόσφατη απόφοιτος διδακτορικού του Πανεπιστημίου της Washington, του τμήματος Επιδημιολογίας.

«Αυτή η έρευνα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο των ερευνητών που μελετούν τη σχέση αστυνόμευσης-υγείας σε διάφορους τομείς. Θα μπορούσε να βοηθήσει στις μελλοντικές έρευνες  που αφορούν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα», λέει ο Anjum Hajat, ανώτερος συγγραφέας της έρευνας.

Για παράδειγμα, στην έρευνα τονίζεται ότι η πνευματική υγεία, είναι ο πρώτος παράγοντας  (μετά το σωματικό τραυματισμό ή το θάνατο) που αναλύεται σε ατομικό επίπεδο, όταν πρόκειται για κάποια αλληλεπίδραση αστυνόμευσης-κοινωνίας. Μία έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ότι συμπτώματα άγχους σε άνδρες συσχετίζονται τόσο με την συχνότητα των μπλόκων της αστυνομίας όσο και με την παρεμβατικότητα αυτής της συνάντησης.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας;

Μεταξύ άλλων, η έρευνα εξετάζει την αμφίδρομη σχέση της αστυνόμευσης με την υγεία του πληθυσμού. Τονίζεται ότι υπάρχει μια τάση της αστυνομίας να ελέγχει περισσότερο τις μη πλεονεκτικές κοινότητες και να «προκαλεί κορεσμό των κοινοτήτων με παρεμβατικές τακτικές που μπορεί να οδηγούν σε οργανωμένο έγκλημα». Έτσι, δεν μπορεί να γίνει ξεκάθαρο αν οι πρακτικές αστυνόμευσης είναι μια απόκριση προς την εγκληματικότητα, ή εάν είναι αυτές που προκάλεσαν την αύξηση της εγκληματικότητας.

Η Simckes, τονίζει ότι, «Το μοντέλο μας υπογραμμίζει την σημασία της αναπροσαρμογής των αστυνομικών πρακτικών και νομοθεσιών,  προκειμένου να διασφαλιστεί το «ευ ζην» του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα.  Συνεχίζει λέγοντας, «Ελπίζω ότι αυτή η έρευνα θα προκαλέσει περισσότερο διάλογο και δράση, όσων αφορά τους ρόλους και τις ευθύνες των ατόμων που εργάζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κλινική και τη δημόσια υγεία, για την πρόοδο και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αμεροληψίας στις κοινότητές μας.»

Τέλος το μοντέλο αυτό προτείνεται για εφαρμογή στις αστυνομικές υπηρεσίες, την ιατρική και την έρευνα.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Ellison Jake, and University of Washington. Study Model Explores Impact of Police Action on Population Health. https://medicalxpress.com/news/2021-07-explores-impact-police-action-population

“The Adverse Effects of Policing on Population Health: A Conceptual Model.” Social Science & Medicine, vol. 281, July 2021, p. 114103. www.sciencedirect.com 10.1016/j.socscimed.2021.114103