Πρόληψη και θεραπεία

Έχετε νυχτερινή υπέρταση; Δοκιμάστε τη χρονικά περιορισμένη διατροφή!

Μπορεί η χρονικά περιορισμένη διατροφή να μειώσει την πίεση;

Νέα έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Kentucky College of Medicine  δείχνει ότι η χρονικά περιορισμένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με Διαβήτη Τύπου 2, να μειώσουν την νυχτερινή υπέρταση. Η τελευταία αναφέρεται σε αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τι είναι η νυχτερινή υπέρταση ;

Ως κιρκάδιος ρυθμός ορίζεται το σύνολο των σωματικών, πνευματικών και συμπεριφορικών αλλαγών που ακολουθούν έναν 24ωρο κύκλο. Κατά κύριο λόγο αυτές οι φυσικές διεργασίες ακολουθούν τον κύκλο φωτός-σκοταδιού, ενώ επηρεάζουν τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς.

Ενώ κανονικά η πίεση του αίματος είναι υψηλότερη το πρωί, και χαμηλότερη την νύχτα, καθώς ακολουθεί τον κιρκάδιο ρυθμό των ανθρώπων, σε υπερτασικά άτομα αυτή η πίεση δεν μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο, είναι διαδεδομένο σε ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2, και συσχετίζεται με αυξημένη εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ποιο ήταν το πείραμα που ακολούθησαν οι επιστήμονες;

Το πείραμα αφορούσε την απομάκρυνση τροφής από τα ποντίκια με διαβήτη, για οκτώ ώρες. Αυτές οι ώρες ήταν στο διάστημα που τυπικά τα ποντίκια είναι ξύπνια και δραστήρια. Όταν οι ώρες αυξήθηκαν σε 12, το πείραμα συνέχισε να έχει την ίδια θετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση. Αναφέρεται από τον Guo, ότι το γεγονός ότι οι περισσότερες ώρες (12) χωρίς τροφή έχουν την ίδια επίδραση με τις λιγότερες (οκτώ), δείχνει ότι τα αποτελέσματα δεν οφείλονται στην μείωση των θερμίδων που καταναλώνουν, αλλά στον χρόνο ταΐσματος.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα του πειράματος;

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PNAS, έδειξε ότι ο γευματισμός μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο καθημερινά, βοήθησε στην πρόληψη και βελτίωση της νυχτερινής υπέρτασης που σχετίζεται με διαβήτη, σε ποντίκια. Οι συγγραφείς της έρευνας ελπίζουν ότι εφαρμόζοντας αυτή την συνήθεια, οι άνθρωποι θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Οι ερευνητές είναι ενθουσιασμένοι με αυτά τα ευρήματα και τις επιδράσεις που θα μπορούσαν να έχουν σε μελλοντικές κλινικές μελέτες. Σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως δίαιτα και άσκηση, η χρονικά περιορισμένη διατροφή, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ατόμων που πάσχουν από Διαβήτη Τύπου 2.

Επίσης αναφέρουν ότι, εκτός από την σημασία της έρευνας σε μελλοντικές κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, είναι σημαντική και η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των μηχανισμών της νυχτερινής πίεσης στον διαβήτη που προέκυψε από αυτά τα ευρήματα.

Υπάρχουν ήδη πολλές έρευνες που δείχνουν τη θετική επίδραση της χρονικά περιορισμένης διατροφής, ιδιαίτερα σε προβλήματα σχετικά με το μεταβολισμό. Όμως αυτή είναι η πρώτη βασική επιστημονική έρευνα, που επικεντρώνεται στον συσχετισμό μεταξύ της νυχτερινής υπέρτασης και της διατροφής με χρονικό περιορισμό, και αποκαλύπτει ότι ο καθημερινός χρονισμός της πρόσληψης τροφής μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Chapin Elizabeth, and University of Kentucky. Study Finds Time-Restricted Eating May Reduce Diabetes-Related Hypertension. https://medicalxpress.com/news/2021-07-time-restricted-diabetes-related-hypertension.html

Hou Tianfei et al. “Time-Restricted Feeding Protects the Blood Pressure Circadian Rhythm in Diabetic Mice.” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 118, no. 25, June 2021. www.pnas.org, 10.1073/pnas.2015873118.