Άσκηση και Υγεία

Η προπόνηση δύναμης μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων σε ηλικιωμένους;

Η προπόνηση δύναμης σε ηλικιωμένους έχει αποδειχθεί σε πολλές μεμονωμένες δοκιμές ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση των πτώσεων, αλλά τι μας λέει μια συστηματική ανασκόπηση; Οι πτώσεις αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα παγκοσμίως, με μεγάλο ποσοστό αυτών να συμβαίνουν στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Η κατανόηση του τρόπου μείωσης του κινδύνου πτώσης είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Διάφορες μορφές άσκησης χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου πτώσης και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες υψηλής ποιότητας που διερευνούν το θέμα αυτό, δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση όσον αφορά το όφελος της προπόνησης δύναμης στον κίνδυνο πτώσης. Μια νέα συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medicine έχει ως στόχο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ενδυνάμωσης, σε σύγκριση με διαφορετικά προγράμματα άσκησης, στον αριθμό των πτώσεων σε ηλικιωμένους (≥60 ετών), και να βοηθήσει να φτάσουμε σε ένα πόρισμα.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα & κλινικές επιπτώσεις;

Συνολικά πέντε μελέτες επιλέχτηκαν για ανασκόπηση, οι οποίες περιλάμβαναν 543 συμμετέχοντες. Όλες οι μελέτες περιελάμβαναν ομάδα προπόνησης δύναμης με ξεχωριστά πρωτόκολλα. Οι συνεδρίες κυμαίνονταν μεταξύ 1-3x/εβδομάδα με συνταγογράφηση της άσκησης μεταξύ 1-3 σετ των 6-30 επαναλήψεων με διάρκεια μεταξύ 50-60 λεπτών. Οι παρεμβάσεις διήρκεσαν μεταξύ 84-365 ημερών, ενώ μία μελέτη είχε παρακολούθηση 3 ετών. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι η επιβλεπόμενη προπόνηση δύναμης μείωσε τον κίνδυνο πτώσεων σε σύγκριση με τις διαφορετικές προπονήσεις (ισορροπία, ευκινησία, διατάσεις, tai chi ), ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά σε καμία από τις δευτερεύουσες εκβάσεις που περιλάμβαναν τα αποτελέσματα ισορροπία, ταχύτητα βάδισης κλπ. Ενδιαφέρον είναι ότι μία μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα του κόστους και η προπόνηση δύναμης 1x/εβδομάδα είναι 25% φθηνότερη από την λιγότερο αποτελεσματική προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η προπόνηση δύναμης είναι η καλύτερη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί όταν χρησιμοποιείται η άσκηση για την πρόληψη των πτώσεων, ωστόσο λόγω της ποικιλομορφίας στην επιλογή της άσκησης και της δόσης και της έντασης που επιλέγεται σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οριστικές συμβουλές.

Είναι ενθαρρυντικό ότι πολλές από τις συμπεριφορές των φυσικοθεραπευτών που σχετίζονται με την τήρηση των συνιστωσών της άσκησης σε αυτή τη μελέτη μπορούν να ενισχυθούν και τα αποτελέσματα της αλλαγής της συμπεριφοράς θα μπορούσαν να ελεγχθούν επίσημα σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να εξεταστούν διαφορετικοί παράγοντες πρόβλεψης άλλων συνιστωσών, όπως η ένταση ή οι μήνες άσκησης σε ένα έτος και οι τύποι ασκήσεων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε διαφορετικά χαρακτιριστικά της άσκησης, αλλά δεν ασχολήθηκε με διαφορετικούς τύπους άσκησης. Για παράδειγμα, ίσως διαφορετικές μεταβλητές εξηγούν την άσκηση δύναμης σε σύγκριση με την άσκηση διάτασης. Η έρευνα που εξετάζει άλλα συγκεκριμένα συστατικά της άσκησης και τύπους ασκήσεων θα βοηθήσει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων αποκατάστασης.

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Strength Training to Prevent Falls in Older Adults: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34300350/

Economic evaluation of dose-response resistance training in older women: a cost-effectiveness and cost-utility analysis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20683707/

A randomized controlled trial of resistance and balance exercise for sarcopenic patients aged 80-99 years https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33127948/

Resistance and agility training reduce fall risk in women aged 75 to 85 with low bone mass: a 6-month randomized, controlled trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15086643/

A randomised controlled trial of Tai Chi and resistance exercise on bone health, muscle strength and balance in community-living elderly people https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17356003/

Postural stability and quality of life after guided and self-training among older adults residing in an institutional setting https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24072969/

Predictive factors of adherence to frequency and duration components in home exercise programs for neck and low back pain: an observational study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19995464/