Πρόληψη και θεραπεία

Η τεχνολογία mRNA εμβολίου φαίνεται να λειτουργεί και για τη σκήρυνση κατά πλάκας

Η νέα τεχνολογία εμβολίου mRNA κάνει άλματα στις μέρες μας, καθώς η χρήση του στην COVID-19 προσφέρει αποτελεσματικότητα που είναι απαράμιλλη από άλλες πλατφόρμες. Ένα από τα επιτυχημένα πλάνα, το Comirnaty (BNT162b2) εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού, αναπτύχθηκε με την τεχνολογία BioNTech και κυκλοφορεί ήδη σε πολλές χώρες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech, Ugur Sahin, MD, Ph.D., διεξάγει νέα έρευνα που δείχνει ότι ένα εμβόλιο της ίδιας τεχνολογίας θα μπορεί επίσης να λειτουργήσει στη σκλήρυνση κατά πλάκας (MS).

Σε αρκετά μοντέλα ποντικού με σκλήρυνση κατά πλάκας, η ομάδα του Sahin έδειξε ότι ένα εμβόλιο mRNA που κωδικοποιεί ένα αυτοαντιγόνο που σχετίζεται με τη νόσο βελτίωσε επιτυχώς τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε άρρωστα ζώα και απέτρεψε την εξέλιξη της νόσου στα τρωκτικά που έδειχναν πρώιμα σημάδια MS. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί σοβαρό για την υγεία αυτοάνοσο νόσημα, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο προστατευτικό περίβλημα μυελίνης που καλύπτει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Οι υπάρχουσες θεραπείες λειτουργούν καταστέλλοντας συστηματικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό μπορεί να ελέγξει τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά αφήνει επίσης τους ασθενείς ευάλωτους σε λοιμώξεις.

Ο Sahin, μαζί με συναδέλφους της BioNTech και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, υπέθεσαν ότι το εμβόλιο mRNA θα μπορούσε να λειτουργήσει με στοχευμένο τρόπο για να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να ανεχθεί συγκεκριμένες πρωτεΐνες που σχετίζονται με την σκήρυνση κατά πλάκας, χωρίς να διακυδεύεται η φυσιολογική ανοσολογική λειτουργία.

Η ομάδα βρήκε ένα υποψήφιο mRNA που οι γενετικές του πληροφορίες κωδικοποιούν αυτοαντιγόνα που προκαλούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας εγκλισμένο σε λιποσωματίδια. Ένα παρόμοιο λιπιδικό νανοσωματίδιο χρησιμοποιείται στο Comirnaty για την προστασία του υλικού mRNA COVID-19 έως ότου φτάσει στα κύτταρα στόχους, όπου παράγει την αντιγονική πρωτεΐνη S (πρωτεϊνη ακίδα του ιού SARS-CoV-2).

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης;

Στη μελέτη τους, ποντίκια με αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα (ένα μοντέλο για την ανθρώπινη σκλήρυνση κατά πλάκας), διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησαν μετά τον εμβολιασμό τους μια προστατευτική ανοσοαπόκριση. Το εμβόλιο απέκλεισε όλα τα κλινικά σημεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας στα ποντίκια, ενώ τα ζώα ελέγχου παρουσίασαν τα τυπικά συμπτώματα της νόσου. Σε ποντίκια που εμβολιάστηκαν με το mRNA όταν σημειώθηκαν μικρά σημάδια ασθένειας, όπως παράλυση της ουράς, η θεραπεία απέτρεψε την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου και αποκατέστησε τις κινητικές λειτουργίες.

Τα ποντίκια που υπεβλήθησαν στο εμβόλιο παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα διεισδυτικών και ειδικών CD4 + Τ κυττάρων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Επιπλέον, τα Τ κύτταρα στον σπλήνα έδειξαν χαμηλή έκφραση ορισμένων δεικτών που είναι σημαντικοί για την είσοδο των ανοσοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Επιπλέον, η θεραπεία οδήγησε στην επέκταση των ρυθμιστικών κυττάρων Τ (Treg), κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια πολύπλοκη ασθένεια στην οποία τα ειδικά αυτο-αντιγόνα μπορεί να διαφέρουν από τον έναν ασθενή στον άλλο. Ωστόσο, τα κύτταρα Treg προσφέρουν μια πιο γενική «ανοχή στα αυτό-αντιγόνα/παραβάτες», η οποία καταστέλλει τα Τ κύτταρα έναντι άλλων αντιγόνων στον φλεγμονώδη ιστό.  Να σημειώσουμε εδώ ότι τα Treg κύτταρα παίζουν ρόλο στη ρύθμιση και καταστολή άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα Tregs ελέγχουν την ανοσοαπόκριση σε αύτο- (δικά μας) και άλλο- (ξένα) αντιγόνα και βοηθούν στην πρόληψη της αυτοάνοσης νόσου.

Η τεχνολογία mRNA αποτελεί επανάσταση στον χώρο των εμβολίων και δεν θα αποτελέσει έκπληξη στο μέλλον να δούμε πολλά επιτεύγματα για διάφορες ασθένειες μέσω αυτών. Το Comirnaty παρουσιάζει 95% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη του COVID-19 στη δοκιμή της φάσης ΙΙΙ,  και ανοίγει νέες πύλες εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ειδικά σε περιπτώσεις μολυσματικών ασθενειών. Η αρχική ιδέα εφαρμογής της συγκεκριμένης βιοτεχνολογίας ήταν στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου, αλλά η εταιρεία ανταποκρίθηκε στην πρόκληση του COVID-19 εν μέσω της πανδημίας.

Όπως φάνηκε και στην πανδημία,  τα εμβόλια mRNA μπορούν να σχεδιαστούν γρήγορα και το mRNA μπορεί να κωδικοποιεί σχεδόν οποιοδήποτε αυτοαντιγόνο. «Έτσι, η προσαρμογή της θεραπείας για τα αντιγόνα που προκαλούν ασθένειες μεμονωμένων ασθενών είναι εφικτή, παρόμοια με εκείνη που έχει επιτευχθεί επιτυχώς στο πλαίσιο εξατομικευμένων εμβολίων κατά του καρκίνου», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη. Ο συνδυασμός των mRNA μπορεί να επιτρέψει τον έλεγχο ακόμη πιο σύνθετων αυτοάνοσων ασθενειών, όπως προτείνουν.

Συμπερασματικά

Ένας πολύ σημαντικός και κύριος στόχος της επιστήμης της Βιολογίας και της Φαρμακευτικής είναι ο έλεγχος των αυτοαντιδραστικών Τ κυττάρων, χωρίς την πρόκληση συστηματικής ανοσοκαταστολής του οργανισμού ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα. Στόχος που όπως φαίνεται από τη μελέτη μπορεί να επιτευχθεί έπειτα από ασφαλή και αποτελεσματική παροχή καθορισμένων αντιγόνων σε ένα μη φλεγμονώδες πλαίσιο.

Η έγχυση τροποποιημένου νανοσωματιδίου 1 μεθυλοψευουριδίνης τροποποιημένου mRNA (m1Ψ mRNA) που κωδικοποιεί αυτοαντιγόνα που σχετίζονται με νόσο της σκλήρυνσης κατά πλάκας, έχει ως αποτέλεσμα παρουσίαση του αντιγόνου σε σπληνικά CD11c + αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα απουσία συνθετικών σημάτων. Σε πολλά μοντέλα ποντικών πολλαπλής σκλήρυνσης, η ασθένεια καταστέλλεται με θεραπεία με m1Ψ mRNA. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα σχετίζεται με μείωση των ενεργοποιημένων τελεστικών Τ κυττάρων και με την ανάπτυξη ρυθμιστικών Τ κυττάρων (κυττάρων Treg). Τα τελευταία επιτυγχάνουν ισχυρή ανοσοκαταστολή και κατά συνέπεια βελτιώνουν την ασθένεια που προκαλείται από συγγενή και μη γνωστά αυτοαντιγόνα.


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

A noninflammatory mRNA vaccine for treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis https://science.sciencemag.org/content/371/6525/145

BioNTech CEO applies COVID-19 vaccine's mRNA tech to multiple sclerosis https://www.fiercebiotech.com/research/biontech-ceo-turns-covid-19-vaccine-s-mrna-tech-against-multiple-sclerosis

Regulatory T Cells (Tregs) https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/cells/regulatory-t-cells-tregs