Μοριακή Βιολογία

Αντικατάσταση ιστών στο σώμα: Η επανάσταση της Βιοκατασκευής

Οι επιστήμονες, στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία μέσω της μηχανικής αντικατάστασης των ιστών και των οργάνων, διαπίστωσαν ότι η βιοκατασκευή αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο τεχνολογιών, η οποία είναι σε θέση να επιτρέψει τον έλεγχο της ακριβούς αρχιτεκτονικής και οργάνωσης στο τομέα της μηχανικής των ιστών και σε άλλους τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Tissue Engineering, ένα περιοδικό που περιλαμβάνει κριτικές από τους εκδότες Mary Ann Liebert, Inc, εξετάζει τις επιπτώσεις της βιοκατασκευής στη μηχανική των ιστών και την αναγεννητική ιατρική.

Τι περιλαμβάνει η κριτική που δημοσιεύτηκε σχετικά με την βιοκατασκευή στη μηχανική των ιστών;

Ο Tiago Ramos του University College of London και ο Lorenzo Moroni του Πανεπιστήμιου Μάαστριχτ στις Κάτω Χώρες, οι συγγράφεις του άρθρου με τίτλο: «Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2019: The Role of Biofabrication Year A Year in Review» συζητούν τον αναπτυσσόμενο τομέα της βιοκατασκευής και τις πρόσφατες επιπτώσεις του, τόσο στη μηχανική των ιστών, όσο και σε άλλους κλάδους.

Οι συγγραφείς στο άρθρο τους, διευκρίνισαν αρχικά το τι σημαίνει η βιοκατασκευή και στο ίδιο πλαίσιο εξήγησαν τις έννοιες της βιοσυναρμολόγησης, της βιολογικής εκτύπωσης και των βιοσυνδέσεων. Ακολούθως προέβησαν σε καταγραφή και επισήμανση των εξελίξεων της τρισδιάστατης βιολογικής εκτύπωσης πολλών και διάφορων μοντέλων ιστού, συζητώντας τόσο τις μεθόδους που βασίζονται στην εξώθηση, όσο και τις νεότερες τεχνικές οπτικής κατασκευής, δηλαδή της στερεολιθογραφίας, της προωθημένης μεταφοράς με λέιζερ και της λιθογραφίας δύο φωτονίων. Τέλος, οι συγγραφείς της μελέτης εξάντλησαν το θέμα των εξελίξεων στον τομέα της τρισδιάστατης βιολογικής εκτύπωσης που σχετίζεται με τον χρόνο. Καταλήγοντας, τόνισαν ότι η βιοκατασκευή προσφέρει ακρίβεια, ευελιξία και εξατομίκευση.

Ο δεύτερος αρχισυντάκτης του Tissue Engineering, John P. Fisher, Ph.D., διακεκριμένος Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Μηχανικών NIH που ειδικεύεται στους ιστούς, του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, τόνισε ότι «οι Δρ. Tiago Ramos και ο Lorenzo Moroni, και οι δύο τους επικεφαλής στον τομέα της βιολογικής εκτύπωσης και της βιοκατασκευής, αναλύουν με έναν εξαιρετικό τρόπο τον αυξανόμενο αντίκτυπο της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον τομέα της μηχανικής των ιστών».

Ο John P. Fisher, επισήμανε επίσης ότι «οι μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση, δηλαδή η ακρίβεια, η ευελιξία και η εξατομίκευση, οδήγησαν την ανάπτυξη της στην ιατρική και η σημαντική πρόσφατη επιτυχία της, περιγράφεται λεπτομερώς και με ακρίβεια σε αυτήν την κριτική».

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Biofabrication drives tissue engineering in 2019 https://medicalxpress.com/news/2020-04-biofabrication-tissue.html

News tagged with tissue engineering https://medicalxpress.com/tags/tissue+engineering/

Mapping the future direction for bioprinting research https://phys.org/news/2020-02-future-bioprinting.html

Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2019: The Role of Biofabrication—A Year in Review https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tec.2019.0344