Παιδί

Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη: Μεγαλύτερος κίνδυνος στην υγεία των οστών του νεογνού

Μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία και δημοσιεύθηκε στο The BMJ, διαπίστωσε ότι τα βρέφη που οι μητέρες τους καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, είναι πιο επιρρεπή στα κατάγματα κατά το πρώτο έτος ζωής τους, διότι επηρεάζεται αρνητικά η υγεία των οστών τους.

Πώς επιδρά το κάπνισμα στην υγεία των οστών του νεογνού;

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει άπειρες μελέτες που συνδέουν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με πολλά αναπτυξιακά προβλήματα στα βρέφη. Ο αντίκτυπος, ωστόσο, που έχει το κάπνισμα στην υγεία των οστών ενός παιδιού, στα διάφορα στάδια της ζωής του, δεν είναι σαφής. Έτσι, μια ομάδα ερευνητών με έδρα τη Σουηδία, έθεσε ως στόχο να μελετήσει αυτόν τον αντίκτυπο, από την βρεφική ηλικία ενός παιδιού μέχρι την ενηλικίωση του.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες εξέτασαν πάνω από 1.6 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν στη Σουηδία, από το 1983 έως το 2000, οι μητέρες των οποίων είτε κάπνιζαν (377,367), είτε δεν κάπνιζαν (1,302,940) στην αρχή της εγκυμοσύνης τους. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν από τη στιγμή της γέννησης τους, έως  την πρώιμη ενηλικίωση τους (μέση ηλικία 21 ετών και μέγιστη ηλικία 32 ετών) και διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προέκυψαν 377.970 κατάγματα (ποσοστό 11.8 ανά 1000 άτομα).  Σημειώνεται, ότι οι επιστήμονες, για να  διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα τους οφείλονται στο κάπνισμα, πραγματοποίησαν και συγκριτικές αναλύσεις ανάμεσα στα αδέρφια για να ελέγξουν τυχόν ανεπιθύμητες επιδράσεις των μη μετρήσιμων οικογενειακών (γενετικών και περιβαλλοντικών) παραγόντων που μοιράζονται μεταξύ τους τα αδέλφια.

Το κάπνισμα, λοιπόν, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό καταγμάτων κατά το πρώτο έτος ζωής των νεογνών και συγκεκριμένα, ο κίνδυνος κατάγματος για παιδιά που οι μητέρες τους κάπνιζαν ήταν 1,59 ανά 1.000 άτομα και 1,28 ανά 1000 άτομα για τα παιδιά που οι μητέρες τους δεν κάπνιζαν. Ακολούθως, οι ερευνητές προσπάθησαν να ταξινομήσουν αυτό τον κίνδυνο με βάση τον αριθμό των τσιγάρων που κάπνιζε η μητέρα ανά ημέρα, διαπιστώνοντας ότι ο κίνδυνος ήταν 20% περισσότερος για τα παιδιά που οι μητέρες τους κάπνιζαν 1-9 τσιγάρα / ημέρα και 41% περισσότερος για τα παιδιά που οι μητέρες τους κάπνιζαν 10 ή περισσότερα τσιγάρα / ημέρα, σε σύγκριση με τα παιδιά που οι μητέρες τους δεν κάπνιζαν. Σημειώνεται ότι αυτά τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν, εν συνεχεία, στους κοινούς οικογενειακούς παράγοντες που προέκυψαν από τις αναλύσεις που έγιναν ανάμεσα στα αδέρφια.

Σε ότι αφορά την μετέπειτα ηλικία των συμμετεχόντων, σε ηλικία 1-5 ετών δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση μητρικού καπνίσματος και κατάγματος, ενώ σε ηλικία 5-32 ετών ο κίνδυνος ήταν και πάλι αυξημένος, ωστόσο, επειδή δεν υπήρξε κανένα σαφές εξαρτημένο μοντέλο ανάμεσα στον αριθμό των τσιγάρων που κάπνιζε η μητέρα και τον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και νοουμένου ότι τα αδέλφια παρουσίαζαν τον ίδιο κίνδυνο κατάγματος σε αυτές τις ηλικίες αλλά διαφορετικό από άλλους, ο κίνδυνος κατάγματος κατά την παιδική ηλικία και μέχρι την πρώιμη ενηλικίωση, αποδόθηκε σε οικογενειακούς – γενετικούς παράγοντες που μοιράζονται τα αδέλφια μεταξύ τους και όχι στο κάπνισμα της μητέρας.

Συμπερασματικά

Παρόλο που η εν λόγω μελέτη είναι μια παρατηρητική μελέτη και δεν μπορεί να δώσει μια σχέση αιτίας – αποτελέσματος, τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε δείχνουν ότι το μητρικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και μπορεί να επηρεάσει την υγεία των οστών του νεογνού μόνο κατά το πρώτο έτος της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και παρά το γεγονός ότι οι επιδράσεις του καπνίσματος στα οστά του νεογνού δεν είναι μακροπρόθεσμες, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ασφαλέστερη επιλογή μιας εγκύου είναι να μην καπνίζει καθόλου κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της.


+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

News tagged with smoking https://medicalxpress.com/tags/smoking/

News tagged with pregnancy https://medicalxpress.com/tags/pregnancy/

News tagged with cigarette smoke https://medicalxpress.com/tags/cigarette+smoke/

News tagged with early adulthood https://medicalxpress.com/tags/early+adulthood/

Maternal smoking during pregnancy and fractures in offspring: national register based sibling comparison study https://www.bmj.com/content/368/bmj.l7057

British Medical Journal (BMJ) https://medicalxpress.com/journals/british-medical-journal/

British Medical Journal https://medicalxpress.com/partners/british-medical-journal/