Καρδιά και αγγεία

Καρδιά: Απλοί τρόποι ελέγχου της καρδιακής υγείας

Με ποιες απλές εξετάσεις μπορείτε να ελέγξετε την υγεία της καρδιάς σας;

Ο γιατρός, αλλά και εσείς οι ίδιοι, μπορείτε με μερικές απλές εξετάσεις να ελέγξετε το πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά σας.

1. Καρδιακός ρυθμός

Ο γιατρός για να ελέγξει την λειτουργία της καρδιάς σας, θα μετρήσει αρχικά τον καρδιακό σας ρυθμό. Σε κάθε καρδιακό παλμό, η καρδιά αντλεί αίμα μέσω των αρτηριών.

Η εύρεση του καρδιακού ρυθμού θα βοηθήσει τον γιατρό να καταλάβει την δύναμη με την οποία ρέει το αίμα στις διάφορες περιοχές του σώματος σας και το πόσο γρήγορα χτυπά η καρδιά σας ανά λεπτό. Ουσιαστικά, ο καρδιακός ρυθμός είναι ο αριθμός των φορών που χτυπά η καρδιά σας σε διάστημα ενός λεπτού.

Για να βρείτε μόνοι σας τον καρδιακό σας ρυθμό:

  • Κρατήστε ένα ρολόι με το ένα σας χέρι.
  • Τοποθετήστε το δείκτη και το μεσαίο σας δάκτυλο στο εσωτερικό του άλλου σας χεριού, ακριβώς κάτω από τη βάση του αντίχειρα σας. Στα δάκτυλα σας θα πρέπει να νιώθετε τον παλμό της καρδιάς σας.
  • Μετρήστε τον αριθμό των φορών που νιώθετε τον παλμό σας σε διάστημα 10 δευτερολέπτων.
  • Πολλαπλασιάστε αυτόν τον αριθμό με το 6 για να μάθετε τον καρδιακό σας ρυθμό για 1 λεπτό.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον έλεγχο του καρδιακού σας ρυθμού, ο γιατρός με την βοήθεια ενός στηθοσκοπίου μπορεί να ακούσει το άνοιγμα και το κλείσιμο των καρδιακών σας βαλβίδων.

2. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης

Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη με την οποία χτυπά το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών, καθώς η καρδιά αντλεί αίμα στο σώμα.

Υπάρχουν δύο τύποι αρτηριακής πίεσης:

  • Συστολική αρτηριακή πίεση. Η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά συμπιέζεται.
  • Διαστολική αρτηριακή πίεση. Η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά είναι χαλαρή, μεταξύ των καρδιακών παλμών.

Η κανονική αρτηριακή πίεση για έναν ενήλικα σε φάση ηρεμίας είναι μικρότερη από 120 (συστολική) και μικρότερη από 80 (διαστολική).

Για να διαγνωστεί κάποιος με υπέρταση πρέπει η πίεση του αίματος του να είναι 130/80 ή υψηλότερη. Η χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να σκληρύνει τα τοιχώματα των αρτηριών εμποδίζοντας την κανονική ροή του αίματος στην καρδιά, οδηγώντας σε καρδιακή προσβολή ή άλλες καρδιακές παθήσεις.

3. Εξετάσεις αίματος

Με μια εξέταση αίματος ο γιατρός μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα νατρίου, καλίου, λευκωματίνης και κρεατινίνης. Τα μη φυσιολογικά επίπεδα αυτών των ουσιών θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα νεφρά, το συκώτι και την καρδιά.