Καρδιά και αγγεία

Καρδιακή ανεπάρκεια: Νέα θεραπεία κατά της καρδιακής δυσλειτουργίας

Η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, εγκλωβίζοντας τους περισσότερους σε ένα φαύλο κύκλο νοσηλείας. Μάλιστα, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί, ο αριθμός των ανθρώπων με  καρδιακή ανεπάρκεια αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες.

Ποια είδη καρδιακής ανεπάρκειας υπάρχουν;

Σύμφωνα με μια διεθνής ομάδα καρδιολόγων του Temple University της Φιλαδέλφειας, που μελετούν θέματα γύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, ένας τύπος καρδιακής ανεπάρκειας που επηρεάζει την αριστερή πλευρά της καρδιάς (την πλευρά από την οποία αντλεί αίμα) και αντιπροσωπεύει 50% όλων των περιπτώσεων, υπάρχουν τέσσερα είδη καρδιακής ανεπάρκειας:

  • Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
  • Καρδιακή ανεπάρκεια δεξιάς πλευράς (η δεξιά πλευρά της καρδιάς αντλεί αίμα στους πνεύμονες για να εμπλουτίζεται με οξυγόνο)
  • Διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια
  • Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια

Ποια συμπτώματα προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια;

Ανεξάρτητα από τη μορφή της νόσου, τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνουν:

  • Πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους
  • Δυσκολία στην αναπνοή που δεν σχετίζεται με την άσκηση
  • Δυσκολία στην αναπνοή σε πλήρη αδράνεια

Πώς θεραπεύεται η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης; Τι ανακάλυψε η μελέτη;

Στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, οι ασθενείς έχουν κανονική άντληση αίματος, (όπως αυτή μετριέται από το κλάσμα εξώθησης – το ποσοστό αίματος που εξέρχεται από την καρδιά κάθε φορά που αυτή συστέλλεται), αλλά η γενική υγεία της καρδιάς τους δεν είναι καλή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δρ.  Steven R. Houser και τον Markus Wallner, ο επιπολασμός αυτής την μορφής καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνεται κατά 10% κάθε δεκαετία.

Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, να γίνει πιο κατανοητή αυτή η διαταραχή και να βρεθούν νέες θεραπείες, μια ερευνητική ομάδα ξεκίνησε μια μελέτη, για να εξετάσει τις επιπτώσεις που έχει στην καρδιακή υγεία η αναστολή της δραστηριότητας του ενζύμου αποακετυλάση ιστόνη (με αναστολείς HDAC). Ουσιαστικά ο Δρ. Houser και η ομάδα του, ήθελαν να εξετάσουν αν η θεραπεία με έναν αναστολέα HDAC θα ωφελούσε την καρδιοπνευμονική δομή, την λειτουργία και τον μεταβολισμό της καρδιάς.

Οι επιστήμονες, λοιπόν, χρησιμοποιώντας ως πειραματικό μοντέλο μια ομάδα από αρσενικές γάτες,  προσομοίωσαν τα χαρακτηριστικά της καρδιακής ανεπάρκειας με το διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, επεμβαίνοντας ελάχιστα στην καρδιακή λειτουργία των ζώων, ώστε να μπορέσουν να μιμηθούν τη διαστολική δυσλειτουργία που παρατηρείται στους ανθρώπους. Δύο μήνες μετά την διαδικασία αυτή, οι επιστημονική ομάδα υπέβαλε τα ζώα σε ημερήσια θεραπεία με υδροχλωρικό οξύ υποερεϋλανιλιδίου (SAHA), έναν αναστολέα HDAC ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το FDA, διαπιστώνοντας ότι σε μοριακό επίπεδο, ο αναστολέας HDAC επηρεάζει τη μεταγραφή των γονιδίων, τον κυτταρικό κύκλο και τον κυτταρικό θάνατο. Μετά από τέσσερις μήνες, τα ζώα υποβλήθηκαν σε ηχοκαρδιογράφημα, το οποίο αποκάλυψε ότι είχαν σημαντικά μειωμένη υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας είναι η μεγέθυνση (η πάχυνση) των τοιχωμάτων του κυρίου θαλάμου άντλησης της καρδιάς, της αριστερής κοιλίας, ως συνέπεια της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή οποιασδήποτε άλλης καρδιακής νόσου που δυσκολεύει την λειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με την χρήση του φαρμάκου SAHA, η μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση μειώθηκε σημαντικά, η χαλάρωση των μυωδιφρελιών – των καρδιακών μυϊκών ινών αυξήθηκε, η δομή των πνευμόνων διατηρήθηκε, η οξυγόνωση του αίματος βελτιώθηκε και η ακετυλίωση της λυσίνης (αμινοξύ) των μιτοχονδριακών μεταβολικών ενζύμων, άλλαξε.

Με απλά λόγια, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα ελαττώματα που παρατηρούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης μπορούν να αντιστραφούν με την χρήση αναστολέων HDAC, οι οποίοι βελτιώνουν την καρδιακή δομή και λειτουργία.

+ 6 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Heart failure: Researchers make headway against diastolic dysfunction https://medicalxpress.com/news/2020-01-heart-failure-headway-diastolic-dysfunction.html

News tagged with heart failure https://medicalxpress.com/tags/heart+failure/

News tagged with ejection fraction https://medicalxpress.com/tags/ejection+fraction/

News tagged with ventricular hypertrophy https://medicalxpress.com/tags/ventricular+hypertrophy/

HDAC inhibition improves cardiopulmonary function in a feline model of diastolic dysfunction https://stm.sciencemag.org/content/12/525/eaay7205

Science Translational Medicine https://medicalxpress.com/journals/science-translational-medicine/