Καρδιά και αγγεία

Καρδιακή αρρυθμία σε εφήβους: Ποιος ο ρόλος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

Ως ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται το μίγμα ορισμένων χημικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η σκόνη, τα αέρια, τα αιωρούμενα σωματίδια και οι αναθυμιάσεις, που μπορεί να είναι επιβλαβή τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, μελέτες έχουν αποκαλύψει πως η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές, αρνητικές συνέπειες για την καρδιαγγειακή υγεία των ενηλίκων.

Μια πρόσφατη μελέτη, όμως, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, έδειξε πως η ατμοσφαιρική ρύπανση, όχι απλώς επηρεάζει αρνητικά τη καρδιαγγειακή υγεία των ενηλίκων, αλλά μπορεί να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες σε υγιείς εφήβους και να συμβάλει ενδεχομένως στην αύξηση του κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου αυτών.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία της καρδιάς;

Η προαναφερθείσα μελέτη εξέτασε την επίδραση της εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων μικρού μεγέθους στον καρδιακό ρυθμό μιας ομάδας εφήβων.

Τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5) έχουν μέγεθος μικρότερο από  2,5μm, με αποτέλεσμα να μπορούν να εισέλθουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες, αλλά ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος. Τα σωματίδια αυτά προέρχονται συνήθως από την καύση κάποιου καυσίμου, όπως για παράδειγμα τα καυσαέρια των αυτοκινήτων ή οι πυρκαγιές. Μόλις εισπνευσθούν αυτά τα σωματίδια, έχουν την ικανότητα να ερεθίζουν τους πνεύμονες και τα αιμοφόρα αγγεία γύρω από καρδιά, γεγονός το οποίο με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αυξήσει τις παθήσεις των αρτηριών, σύμφωνα με μελέτες.

Η επίδραση που έχει η εισπνοή των αιωρούμενων σωματιδίων διερευνήθηκε σε δύο τύπους ακανόνιστων καρδιακών ρυθμών, που χαρακτηρίζονται από πρόωρη σύσπαση του καρδιακού μυός. Αυτές είναι οι:

  • Κολπικές έκτακτες συστολές (PAC): Συστολές της καρδιάς πρόωρα εξ’ αιτίας της παραγωγής ηλεκτρικού ερεθίσματος από τους κόλπους, δηλαδή τις ανώτερες κοιλότητες της καρδιάς. Οι κολπικές έκτακτες συστολές συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα ή βλάβη. Ωστόσο, η αυξημένη συχνότητά τους έχει συνδεθεί με τον αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.
  • Κοιλιακές έκτακτες συστολές (PVC): Συστολές της καρδιάς πρόωρα εξ’ αιτίας της παραγωγής ηλεκτρικού ερεθίσματος από τις κοιλίες, δηλαδή τις κατώτερες κοιλότητες της καρδιάς. Εάν εμφανίζονται συχνά οι κοιλιακές έκτακτες συστολές μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Για να εξετάσουν όλα όσα αναφέρθηκαν, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα υγείας για 322 υγιείς εφήβους, μέσης ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε παρακολούθηση και αξιολόγηση για σχεδόν 7,5 χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης αναλύθηκαν μετέπειτα από τους ερευνητές της προκείμενης μελέτης, σε συνδυασμό με τη μέτρηση της έκθεσης, του κάθε εφήβου, σε αιωρούμενα σωματίδια του αέρα χρησιμοποιώντας νεφελόμετρο για 24 ώρες και ηλεκτροκαρδιογράφημα για την καταγραφή του καρδιακού ρυθμού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η μέση συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 στους συμμετέχοντες ήταν 17μg/m3 ημερησίως, η οποία είναι χαμηλότερη από 35μg/m3 που έχει οριστεί ως το μέγιστο όριο της ποιότητας του αέρα για καλή υγεία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως:

  • Το 79% των συμμετεχόντων εμφάνισε τουλάχιστον ένα περιστατικό καρδιακής αρρυθμίας κατά τη διάρκεια των 24 ωρών, το οποίο στο 40% αυτών οφειλόταν σε κολπικές έκτακτες συστολές, στο 12% σε κοιλιακές έκτακτες συστολές και στο 48% σε συνδυασμό των δύο.
  • Ο αριθμός των κοιλιακών έκτακτων συστολών αυξήθηκε κατά 5%, εντός δύο ωρών, μετά από έκθεση σε αυξημένα, κατά 10 μg/m3, αιωρούμενα σωματίδια PM2,5.
  • Η συγκέντρωση των σωματιδίων δεν συσχετίστηκε με τον αριθμό των κολπικών έκτακτων συστολών, που παρατηρήθηκαν.

Όσα παρατηρήθηκαν στη μελέτη αυτή προκάλεσαν ανησυχία στους ερευνητές, καθώς διαπιστώθηκε πως η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση καρδιακών αρρυθμιών, παρόλο που η ποιότητα του αέρα στην οποία είχαν εκτεθεί οι συμμετέχοντες ήταν μέσα στα όρια των προτύπων υγείας. Αυτό υποδηλώνει πως έφηβοι που ζουν σε περιοχές με μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών αρρυθμιών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved