Καρκίνος

Καρκίνος του προστάτη πρώιμου σταδίου: Τι επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου;

Για τους άνδρες με καρκίνο του προστάτη πρώιμου σταδίου, που αντιμετωπίζονται με ενεργή παρακολούθηση, η προσθήκη του ορμονικού παράγοντα απαλουταμίδη, μπορεί να μειώσει το ποσοστό θετικών βιοψιών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, σύμφωνα με μια προκαταρκτική κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο Journal of Urology. (Καρκίνος του προστάτη: Σωστή πρόληψη και καθοδήγηση)

Ποιος ορμονικός παράγοντας μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη πρώιμου σταδίου;

Η ενεργή παρακολούθηση, είναι μια θεραπευτική επιλογή για άνδρες με καρκίνο του προστάτη πρώιμου σταδίου, δηλαδή με καρκίνο που έχει αργή ανάπτυξη και είναι χαμηλού κινδύνου, που επιλέγεται προς αποφυγήν οριστικών θεραπειών, όπως η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοβολία. (Ο καρκίνος του προστάτη τίθεται υπό έλεγχο με νέες θεραπείες ακτινοβολίας)

Οι ασθενείς που επιλέγουν την ενεργή παρακολούθηση, συνήθως υποβάλλονται σε τακτικές εξετάσεις ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), εξετάσεις προστάτη, απεικονιστικές εξετάσεις και επαναλαμβανόμενες βιοψίες, προκειμένου να παρακολουθείται προσεκτικά η ανάπτυξη ή η εξέλιξη του καρκίνου τους. Αν και η ενεργός παρακολούθηση θεωρείται όλο και περισσότερο ως πρότυπο φροντίδας για άνδρες με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου, πολλοί ασθενείς τελικά χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία.

Η απαλουταμίδη είναι ένας ορμονικός παράγοντας, που ανήκει σε μια κατηγορία ισχυρών νέων ορμονικών παραγόντων που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη. Λόγω της αντικαρκινικής αποτελεσματικότητάς της, η απαλουταμίδη έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ή να συρρικνώνει πρώιμες μορφές καρκίνου του προστάτη. Επιπλέον, αποφεύγοντας τις μειώσεις στα επίπεδα τεστοστερόνης, η απαλουταμίδη μπορεί να μειώσει τη σεξουαλική δυσλειτουργία και πολλές άλλες παρενέργειες που μπορεί να παραμείνουν μετά τη διακοπή των συμβατικών ορμονικών θεραπειών. (Ο καρκίνος του προστάτη τίθεται υπό έλεγχο με νέες θεραπείες ακτινοβολίας)

Η προκαταρκτική κλινική δοκιμή (φάση ΙΙ) διερεύνησε το κατά πόσο η προσθήκη απαλουταμίδης στην ενεργή παρακολούθηση ανδρών με καρκίνο του προστάτη πρώιμου σταδίου, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό ανίχνευσης του καρκίνου στις βιοψίες που πραγματοποιούνται κατά την παρακολούθησή τους. Στη μελέτη συμμετείχαν 23 άνδρες, μέσης ηλικίας 67 ετών, που επέλεξαν την ενεργή παρακολούθηση ως αρχική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη τους (χαμηλού ή μέσου κινδύνου). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν για 90 ημέρες, από του στόματος θεραπεία με απαλουταμίδη, 240 χιλιοστόγραμμα την ημέρα

Το 59% των ασθενών (13 στους 22 ασθενείς) που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με απαλουταμίδη, όπως είχε προγραμματιστεί, δεν είχαν ενδείξεις υπολειπόμενου καρκίνου στη βιοψία που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη θεραπεία. Μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση, τα ποσοστά των βιοψιών που δεν έδειχναν καρκίνο ήταν 33% σε ένα έτος (7 στους 21 ασθενείς) και 21% σε δύο χρόνια (4 στους 19 ασθενείς). (Καρκίνος του προστάτη: Τα μανιτάρια έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες;)

Στο 65% των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, τα επίπεδα του PSA μειώθηκαν κατά 90% ή περισσότερο με την προσθήκη απαλουταμίδης. Πέντε ασθενείς υποβλήθηκαν τελικά σε ακτινοβολία ή χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του προστάτη σε διάμεσο χρόνο περίπου δύο ετών.

Σε αντίθεση με τις επιδράσεις των συμβατικών ορμονικών θεραπειών (αγωνιστών/ανταγωνιστών LHRH), τα επίπεδα της τεστοστερόνης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με απαλουταμίδη, με «ελάχιστο και παροδικό» αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα, διότι η ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της θεραπείας στην καθημερινή λειτουργία ενός άνδρα, είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι ασθενείς επιλέγουν την ενεργή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, απαιτούνται μεγαλύτερες δοκιμές για την αξιολόγηση του ρόλου των ορμονικών παραγόντων σε καρκίνους του προστάτη πρώιμου σταδίου. (Καρκίνος του προστάτη: Αιτίες και παράγοντες κινδύνου)

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

New hormonal agent may slow progression of early-stage prostate cancer during active surveillance https://medicalxpress.com/news/2023-01-hormonal-agent-early-stage-prostate-cancer.html

Pathological Effects of Apalutamide in Lower-risk Prostate Cancer: Results From a Phase II Clinical Trial https://dx.doi.org/10.1097/JU.0000000000003038

Vanished' or 'hidden' prostate cancer? Men with negative biopsies during active surveillance have good outcomes https://medicalxpress.com/news/2020-11-hidden-prostate-cancer-men-negative.html