Ο επαρκής ύπνος μπορεί να αντισταθμίσει ορισμένους παράγοντες κινδύνου καρδιακών παθήσεων

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η έρευνα έχει δείξει ότι ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η καθιστική ζωή, μπορούν να βλάψουν την υγεία της καρδιάς. Μια …