Υπερεπαγρύπνηση: Τι είναι και πώς τη βιώνει κάποιος;

Τι είναι η υπερεπαγρύπνηση; Η υπερεπαγρύπνηση είναι μια κατάσταση αυξημένης επίγνωσης και επαγρύπνησης. Μπορεί να είστε υπερ-επιφυλακτικοί εάν είστε συνεχώς σε επιφυλακή για τον κίνδυνο, ακόμη και όταν ο κίνδυνος …