9 είδη κινήτρων για να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας

Κάθε τόσο, δυσκολευόμαστε να βρούμε το κίνητρο για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Υπάρχουν γρήγορες εκρήξεις κινήτρων, αλλά τελικά εξαντλούνται και αρχίζετε να μένετε πίσω. Όταν αρχίζετε να δουλεύετε …