Αέρια αρτηριακού αίματος (ABG)

Τι είναι η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος; Η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος (ABG) μετρά την ποσότητα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Όταν αναπνέετε, οι πνεύμονες προσλαμβάνουν οξυγόνο και …