Εξέταση οξεάντοχων βακτηρίων (AFB Test)

Τι είναι η εξέταση οξεάντοχων βακτηρίων; Ο οξεάντοχος βάκιλος (acid-fast bacillus, AFB) είναι ένας τύπος βακτηρίου που προκαλεί φυματίωση και ορισμένες άλλες λοιμώξεις. Η φυματίωση είναι μία σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη …