Εξέταση α-φετοπρωτεΐνης (AFP)

Τι είναι η εξέταση α-φετοπρωτεΐνης; Η α-φετοπρωτεΐνη, ή α-εμβρυϊκή σφαιρίνη, (α-FP) είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται στο ήπαρ του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, μέρος της α-φετοπρωτεΐνης …