Εργαζόμενη γυναίκα: Διαχείριση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στη διάρκεια της πανδημίας

Οι χώροι εργασίας συχνά επιβαρύνουν δυσανάλογα τις εργαζόμενες γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει το φόρτο εργασίας, καθώς και τη συναισθηματική και σχεσιακή εργασία εντός του χώρου εργασίας. Ιστορικά, οι γυναίκες ήταν επίσης …

Πανδημία: Αφήνοντας κατάθλιψη και Αγχώδεις Διαταραχές στο πέρασμά της

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατά κύριο λόγο όταν ακόμη δεν υπήρχαν εμβόλια και πριν υπάρξει μια εν μέρει επιστροφή στη κανονικότητα, καθημερινό φαινόμενο των τηλεοπτικών δικτύων ήταν  η …