Η αγένεια μπορεί να αποτελεί απειλή για τον εγκέφαλo;

Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις απειλές του περιβάλλοντός μας. Αυτό το κομμάτι της ανθρώπινης φύσης προέρχεται από την εξελικτική μας ιστορία, παρέχοντάς μας την ικανότητα …