Άτομα με HIV: Διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου;

Τα άτομα με HIV διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ειδικά στην περίπτωση που ο ιός δεν είναι καλά ελεγχόμενος. Τα άτομα με HIV διατρέχουν …