Ύφαιμα

Τι είναι το ύφαιμα; Το ύφαιμα είναι η συλλογή αίματος εντός του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού (ο χώρος μεταξύ του κερατοειδούς χιτώνα και της ίριδας). Το αίμα μπορεί να καλύπτει …