Ερυθρά αιμοσφαίρια

Εθελοντική αιμοδοσία: Γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε αίμα;

Κάθε χρόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, αυξάνεται η ζήτηση αίματος και παραγώγων του στις υγειονομικές μονάδες. Για να λειτουργήσουν σωστά τα σύγχρονα συστήματα υγείας, η αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά …