Βακτηριακή καλλιέργεια

Τι είναι η βακτηριακή καλλιέργεια; Τα βακτήρια είναι μία μεγάλη ομάδα μονοκύτταρων οργανισμών. Διαβιούν σε πολλά διαφορετικά μέρη του ανθρώπινου σώματος. Ορισμένοι τύποι βακτηρίων είναι αβλαβείς, ακόμη και επωφελείς για …