Αυτοάνοσες Aιμολυτικές Aναιμίες: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες και που οφείλονται; Οι Αυτοάνοσες Αιμολυτικές Αναιμίες (ΑΑΑ) οφείλονται στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι των ερυθροκυττάρων και έχουν σαν συνέπεια τη βράχυνση του χρόνου ζωής …

Εξέταση απτοσφαιρίνης (HP)

Τι είναι η εξέταση απτοσφαιρίνης; Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα της απτοσφαιρίνης στο αίμα. Η απτοσφαιρίνη είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ και συνδέεται σε ένα συγκεκριμένο …