Αυτοάνοσες Aιμολυτικές Aναιμίες: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες και που οφείλονται; Οι Αυτοάνοσες Αιμολυτικές Αναιμίες (ΑΑΑ) οφείλονται στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι των ερυθροκυττάρων και έχουν σαν συνέπεια τη βράχυνση του χρόνου ζωής …

Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

Τι είναι η κληρονομική σφαιροκυττάρωση; Η κληρονομική σφαιροκυττάρωση (HS) είναι μία διαταραχή της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Στην πάθηση αυτή, τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν σχήμα σφαίρας αντί για πεπλατυσμένου δίσκου. …

Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο

Τι είναι το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο; Το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) είναι μία περίπλοκη πάθηση όπου μία αυτοάνοση αντίδραση, συχνά ύστερα από λοίμωξη του γαστρεντερικού σωλήνα, προκαλεί χαμηλά επίπεδα ερυθρών …

Ιδιοπαθής αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

Τι είναι η ιδιοπαθής αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία; Η ιδιοπαθής αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ανήκει στην κατηγορία της αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας, η οποία αποτελεί μια ομάδα σπάνιων, αλλά πολύ σοβαρών διαταραχών του …

Ίκτερος

Τι είναι ο ίκτερος; Ίκτερος ονομάζεται η κατάσταση που κάποιος εμφανίζει κίτρινο χρώμα στο δέρμα και τα μάτια του. Ο ίκτερος δεν αποτελεί κάποια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά κυρίως εμφανίζεται ως …

Ανεπάρκεια της G6PD

Τι είναι η ανεπάρκεια G6PD; Η ανεπάρκεια G6PD, είναι μια γενετική νόσος που οφείλεται σε ανεπαρκή ποσότητα του ενζύμου της 6-φωσφορικής αφυδρογονάσης της γλυκόζης (G6PD) στο αίμα. Αυτό είναι ένα …