Ερυθρά αιμοσφαίρια

Εθελοντική αιμοδοσία: Γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε αίμα;

Κάθε χρόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, αυξάνεται η ζήτηση αίματος και παραγώγων του στις υγειονομικές μονάδες. Για να λειτουργήσουν σωστά τα σύγχρονα συστήματα υγείας, η αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά …

Αιμορραγία

Τι είναι η αιμορραγία; Η αιμορραγία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απώλεια αίματος. Μπορεί να αναφέρεται σε απώλεια αίματος εντός του σώματος (εσωτερική αιμορραγία) ή εκτός …

© Axel Kock | Dreamstime Stock Photos

Διαταραχή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων

Τι είναι η διαταραχή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων; Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος τα οποία είναι σημαντικά για την πήξη του αίματος. Συγκεκριμένα, έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν θρόμβους, …