Λαπαροσκόπηση

Τι είναι η λαπαροσκόπηση; Η λαπαροσκόπηση είναι ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων στην κοιλιακή χώρα ή το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Στη λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείται ένας λεπτός …