Διαταραχές του αίματος: Ποιοι τύποι υπάρχουν και ποια είναι τα συμπτώματά τους;

Οι διαταραχές του αίματος, ή αλλιώς αιματολογικές διαταραχές, είναι καταστάσεις που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα μέρη του αίματος, παρεμποδίζοντας έτσι την ικανότητά του να λειτουργεί σωστά. Υπάρχει μια σειρά διαφορετικών …

Αιμορροφιλία: Νέα θεραπεία με τη μέθοδο γονιδιακής θεραπείας

Στο πλαίσιο διεθνούς μελέτης, το Πανεπιστήμιο Lund και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Skåne, άρχισαν να θεραπεύουν ασθενείς με αιμορροφιλία με τη μέθοδο της γονιδιακής θεραπείας, κάτι που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του …