7 βασικά παθολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Δεν υπάρχει ενιαία συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και ορισμού της προσωπικότητας, αν και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν: το Μοντέλο Πέντε Παραγόντων (FFM ή Big Five) …