Τι γνωρίζετε για το παράδοξο της αισθητικής χειρουργικής;

Η αισθητική χειρουργική περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. λιποαναρρόφηση) και μη χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. Botox) που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμφάνισης. Η πλαστική χειρουργική, αντίθετα, στοχεύει στην αποκατάσταση της εμφάνισης και …