Εξέταση επιπέδων αλκοόλης (αιθανόλης) στο αίμα

Τι είναι η εξέταση επιπέδων αλκοόλης στο αίμα; Αυτή η εξέταση μετρά τα επίπεδα της αλκοόλης στο αίμα. Οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με το αλκοτέστ που συχνά χρησιμοποιείται από την …