Τι είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια;

Παρόλο που η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, οι λεπτομέρειες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση όταν εμβαθύνετε πραγματικά στο τι σημαίνει. Αυτό συμβαίνει επειδή η «συμφορητική καρδιακή …