Ποιες είναι οι πιο κοινές αιτίες πόνου και προβλημάτων στα πόδια;

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι προβλημάτων στα πόδια; Ο πόνος στα πόδια συχνά προκαλείται από λανθασμένη λειτουργία των ποδιών. Τα παπούτσια που δεν εφαρμόζουν καλά μπορούν να επιδεινώσουν και, σε …

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Τι είναι η πελματιαία απονευρωσίτιδα; Η πελματιαία απονευρωσίτιδα προκαλεί πόνο στο κάτω μέρος της φτέρνας. Η πελματική λωρίδα είναι ένας παχύς σύνδεσμος που συνδέει την πτέρνα με το εμπρόσθιο μέρος …