Ακμή: Πώς προκαλείται; Ποιοι οι τύποι της; Γιατί είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί;

Η ακμή, που συνήθως εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία, θεωρείται από πολλούς φυσιολογική, έτσι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί της. Όταν όμως εμφανίζεται σε ενήλικες, προσπαθούν να κατανοήσουν τον λόγο …