Μείωση ακοής στην τρίτη ηλικία: Γιατί συμβαίνει, πώς αντιμετωπίζεται και ποια μέτρα πρόληψης υπάρχουν;

«Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον…» η γνωστή φράση που μας θυμίζει ότι το γήρας είναι αναπόφευκτο και δεν έρχεται μόνο…συνοδεύεται θα προσθέσουμε από διάφορες αλλαγές στο σώμα και …

Ακουστικά βαρηκοΐας: Ποιοι δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή για την αγορά τους;

Η FDA εξέδωσε πρόσφατα έναν νέο κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει στα άτομα με ήπια ή μέτρια απώλεια ακοής, να αγοράσουν έναν προσιτό τύπο ακουστικών βαρηκοΐας, χωρίς ιατρική συνταγή, είτε μέσω …