Εγκόπριση

Τι είναι η εγκόπριση; Η εγκόπριση συμβαίνει όταν ένα παιδί συνήθως (άνω των 4 ετών) παρουσιάζει σκόπιμη (ή μη) ή επαναλαμβανόμενη κένωση του εντέρου σε ακατάλληλα μέρη (για παράδειγμα, στα …