Ακράτεια ούρων από προσπάθεια

Τι είναι η ακράτεια ούρων από προσπάθεια; Η ακράτεια ούρων από προσπάθεια (ή η ακράτεια στρες) είναι η ανικανότητα ελέγχου της ανάγκης ούρησης σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Είναι μία σοβαρή διαταραχή …