Λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης ούρων (ACR)

Τι είναι ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης; Η αλβουμίνη (ή μικροαλβουμίνη) αναφέρεται στη μικρή ποσότητα μιας πρωτεΐνης, που ονομάζεται αλβουμίνη, και φυσιολογικά εντοπίζεται στο αίμα. Η κρεατινίνη είναι ένα παραπροϊόν που φυσιολογικά …