Γιατί είναι πιο πιθανό οι άνδρες να εμφανίσουν αλεξιθυμία;

Στις ρομαντικές σχέσεις των ενηλίκων, είναι πολύ συνηθισμένο να συναντάμε δύο ανθρώπους των οποίων οι τρόποι διαχείρισης των συναισθημάτων διαφέρουν κατά πολύ. Άνθρωποι που συναισθάνονται εξωτερικά και άνθρωποι που αποσύρονται …